PLATFORMA electorala a PNL

PNL propune Unirea cu Romania!

Partidul National Liberal este PRIMUL in buletinul de vot.

Platforma electorala a PNL “Prin libertate, spre bunastare”

PNL va apropia R.Moldova de comunitatea europeana prin reformarea, modernizarea societatii. Calea integrarii accelerate in UE este Unirea cu Romania, chiar si pina la reglementarea transnistreana, folosita de cercurile imperialiste ruse pentru a impiedica intregirea natiunii romane si aderarea statului nostru la NATO. Diferendul transnistrean se va rezolva doar in cadrul Constitutiei R.Moldova si al dreptului international. PNL promoveaza conceptul Uniunii Interstatale Romania–R.Moldova, ca mecanism de accelerare a aderarii la UE si ca etapa in procesul de unire a celor doua state romanesti.

PNL opteaza pentru relatii reciproc avantajoase cu Rusia si va intreprinde toate masurile diplomatice pentru obtinerea retragerii neconditionate si complete a armatei ruse din R.Moldova.

PNL considera necesara parasirea cadrului politico-juridic al CSI si dezvoltarea unor relatii bilaterale eficiente cu noile state independente.

PNL opteaza pentru aderarea R.Moldova la NATO.


PNL va instaura autoritatea legii, obligatorie si egala pentru toti.

PNL va depolitiza structurile executive centrale si locale. Functionarii isi vor suspenda calitatea de membru in partid pe perioada angajarii, care se va face doar prin concurs, conform principiilor “in functii publice – cei mai buni si onesti” si “functionarul este in serviciul contribuabilului”.

PNL va implementa Codul de conduita al functionarului public, ce va exclude coruptia, incalcarea libertatilor si a drepturilor omului, discriminarea acestuia. Administratia publica va fi in slujba cetateanului, cu raspundere maxima in fata legii.

PNL va corela salariul mediu al bugetarilor cu salariul mediu pe economie, creind conditii in care functionarii vor renunta la plati suplimentare oferite de cetateni.

PNL va promova profesionisti cu vointa, care ii vor deferi justitiei pe cei ce au admis delapidari din avutul statului.

PNL va crea un cadru legislativ stabil si conditii favorabile investitiilor straine, stimularii exporturilor si dezvoltarii regionale.

PNL va aplica mecanisme europene pentru lichidarea nedreptatilor sociale cauzate de privatizarea contra bonuri patrimoniale, care nu a imbunatatit situatia materiala a majoritatii cetatenilor.

PNL va garanta dreptul la proprietatea privata si va elimina amestecul statului in sfera privata.

PNL va aplica ferm legislatia despre competitia libera si corecta si va sanctiona subminarea pietei.

PNL va crea conditii fiscale avantajoase dezvoltarii liberei initiative, businessului mic si mediu. Riscul antreprenorial asumat, parteneriatul dintre stat si contribuabil, protejat de abuzuri, vor crea clasa de mijloc, drept pilon de baza in dezvoltarea social-economica, si locuri de munca bine platite.

PNL va gestiona corect finantele si bunurile publice canalizate spre prioritatile social-economice, va exclude cheltuielile ineficiente si de lux, practicate in institutiile de stat.

PNL va sustine si ii va stimula financiar pe agentii economici (indiferent de forma juridica si de proprietate) care vor crea locuri de munca in zonele defavorizate (sate, comune, raioane).

PNL va asigura o protectie sociala echitabila categoriilor de populatie defavorizate, va asigura o pensie minima de 40% din salariul mediu, va indexa – in functie de inflatie – pensiile, indemnizatiile sociale si bursele de studii.

PNL va proteja persoanele defavorizate prin compensatii nominative, prin alte programe nationale eficiente.

PNL va asigura functionarea adecvata a institutiilor din domeniile sanatatii, educatiei, invatamintului, stiintei, culturii, artei.

PNL va intreprinde masuri stimulatorii pentru reducerea fluxului plecarilor peste hotare si pentru revenirea acasa a celor plecati. Se vor semna acorduri interstatale de protectie sociala a concetatenilor cu statele unde acestia muncesc.

PNL va elimina conditiile economice care favorizeaza existenta gruparilor oligarhice si a clanurilor criminale, prin:

– promovarea transparentei actului de guvernare la toate nivelurile;

– asigurarea independentei, inclusiv financiare, a justitiei, cu suprematia normelor din actele si conventiile internationale, la care statul este parte;

– aplicarea legislatiei privind concurenta loiala, eliminarea monopolismului si a protectionismului;

– substituirea caracterului confiscatoriu al sistemului fiscal cu unul relaxant si transparent, ce va diminua activitatile economice necontabilizate si munca la negru, sporindu-se protectia sociala a angajatilor;

– introducerea cotei unice de impozitare de 10% pentru agentii economici si reducerea impozitului pe venitul persoanei fizice;

– implementarea unui mecanism de impozitare a imobilelor in functie de etapa de finalizare si de folosire reala a acestora.

– diversificarea resurselor energetice si liberalizarea sistemului energetic;

– minimizarea barierelor birocratice si a autorizarilor, licentelor, instructiunilor restrictive;

– implicarea sistemului bancar in sectorul real al economiei, atragerea finantarilor ieftine si de durata;

– promovarea proiectelor social-economice cu atragerea mijloacelor banesti ale populatiei in conditii avantajoase si garantate de stat;

– crearea infrastructurii necesare (in baza initiativei private) fabricarii si exportarii produselor agroindustriale conform standardelor internationale de calitate;

– crearea unor structuri care vor oferi servicii agrotehnice calitative si accesibile agentilor economici si populatiei.

PNL va promova programe financiare (credite ieftine si de durata, pina la 25 ani) pentru constructia de spatiu locativ cetatenilor fara o locuinta proprie. Tinerii specialisti vor beneficia de credite fara dobinda pentru studii si pentru initierea unei afaceri.

PNL va apropia infrastructura si conditiile de trai ale populatiei rurale celor ale populatiei urbane. Vor fi egalate conditiile de instruire ale copiilor din sate si orase.

PNL va imbunatati centrele de plasament pentru batrini si pentru victimele violentei in familie, va majora sprijinul pentru familiile ce adopta orfani.

PNL va incuraja pastrarea identitatii etnoculturale, lingvistice a alogenilor, prin stimularea cunoasterii limbii materne, a culturii si a traditiilor, va integra grupurile etnice in societate prin cunoasterea limbii, istoriei si a culturii populatiei romanesti majoritare, va crea conditii favorabile studierii si utilizarii limbii romane in institutiile de stat si in locurile publice din R.Moldova.

PNL ii va familiariza activ pe cetateni cu avantajele integrarii europene, va demonstra starea de stagnare in dezvoltarea statului R.Moldova, din cauza aflarii in Comunitatea de State Independente.

PNL reitereaza ca R.Moldova se poate integra accelerat in UE numai prin Unirea cu Romania, prin regasirea, intr-un singur stat, european, a doua tari avind aceeasi natiune majoritara.

PNL mentioneaza ca unificarea poate fi efectuata numai prin referendum, in care majoritatea populatiei s-ar expune in favoarea Unirii, iar Romania ar accepta votul majoritar pentru Unire.

Numai astfel intreaga populatie din R.Moldova isi va dobindi securitatea deplina, garantia respectarii drepturilor si a libertatilor sale democratice, prosperitatea.

PNL iti reda Demnitatea!

Comentarii

Lasă un răspuns