PNL a cistigat in judecata dreptul de a avea un Statut unionist

Comunicat de presă

Curtea de Apel Chişinău a dat cîştig de cauză PNL

Astăzi, 2 iulie, cînd toată românimea este cu gîndul la Ştefan cel Mare – cel mai mare român din toate timpurile – Partidul Naţional Liberal i-a adus omagiul suprem – a cîştigat cauza în contencios administrativ intentată Ministerului Justiţiei, care a refuzat să înregistreze Noua Redacţie a Statutului PNL, ce include, în mod expres, în baza deciziei Congresului al III-lea al formaţiunii, obiectivul politic de Unire a Republicii Moldova cu România.

Cauza a fost examinată, în fond, pe data de 26 iunie 2012, iar dispozitivul hotărîrii a fost pronunţat astăzi, 2 iulie 2012, la ora 9.15. Astfel, instanţa a decis 1.Admiterea Acţiunii PNL. 2. Se obligă Ministerul Justiţiei să înregistreze Noua Redacţie a Statutului PNL. Iată textul pronunţat de instanţă: „În conformitate cu prevederile art. 238-241 din Codul de procedură civilă, conform art.25, 27 şi 30 din Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată HOTĂRĂŞTE: Cererea de chemare în judecată depusă de către Partidul Naţional Liberal către Ministerul Justiţiei cu privire la contestarea refuzului şi obligarea înregistrării Statutului în Redacţie Nouă se admite. Se recunoaşte drept ilegală decizia.Ministerului Justiţiei privind neînregistrarea Statutului în Redacţie Nouă şi se obligă Ministerul Justiţiei să înregistreze Statutul în Redacţie Nouă. Decizia este definitivă, însă cu drept de recurs.”


În şedinţa din 26 iunie Vitalia Pavlicenco, preşedintele formaţiunii, preşedintele PNL, a concretizat pretenţiile reclamantului, renunţînd, la a treia pretenţie din cererea de chemare în judecată, care spunea: „Pentru discriminarea PNL, prin refuzul de înregistrare a Noii Redacții a Statutului, fapt care a generat repercusiuni indezirabile şi a știrbit vizibil imaginea formațiunii – a-l obliga personal pe Ministrul Justiţiei Oleg Efrim să-și recunoască în mod public vina, să ceară scuze în fața PNL – prin mijloace de informare în masă, inclusiv prin intermediul Companiei ,,Teleradio-Moldova”, – pentru ireverenţa comisă şi pentru că a sfidat prevederile imperative şi prohibitive ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova”. Asta pentru că instanţa a explicat în şedinţă că, în cazul unui dosar de contencios administrativ, asemenea punct din cerere este inadecvat.De asemenea, Partidul Naţional Liberal constată că este pentru prima oară, în aproape 21 de ani de după proclamarea Independenţei celui de-al doilea stat românesc faţă de URSS, cînd un partid îşi fixează în mod clar un obiectiv unionist în Statut (în Programul PNL acest obiectiv figurează, de asemenea) şi obţine, în intanţa de judecată, cîştig de cauză şi obligarea Ministerului Justiţiei (în perioadă postcomunistă, cînd Ministerul a procedat ca şi în perioada comunistă) să înregistreze Statutul unui partid incluzînd în mod univoc obectivul politic unionist.

Iată fragmentul din Statut, “Obiectivele partidului”, care a condus la decizia de refuz din partea Ministerului Justiţiei şi care acum are dreptul să figureze în Statutul PNL:

„Partidul promovează imperativul reîntregirii neamului românesc, prin lichidarea consecinţelor juridice ale Pactului criminal Molotov — Ribbentrop, ca să se resatabilească adevărul istoric pentru partea poporului român ce locuieşte în frontierele legale ale Republicii Moldova, recunoscute de ONU, după proclamarea Independenţei faţă de URSS. PNL pledează pentru unificarea – pe cale paşnică, democratică – a celor două state româneşti, adică pentru Unirea Republicii Moldova cu România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de influenţă rusească şi de accedere rapidă în NATO şi UE. Partidul militează pentnru acest obiectiv prin mijloace legale, nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale democraţiei”.

Serviciul de presă al PNL
Comentarii

Lasă un răspuns