PNL a lansat Guvernul Unirii

 

GUVERNUL UNIRII, care va pregăti Reîntregirea din 2018

Prim-ministru – Timotei ȚURCANU

Vicepremier, ministru al integrarii romanesti, europene si al reintegrarii teritoriale – Ion MARGINE

Vicepremier, ministru al economiei si finantelor – Alexandra CAN

Vicepremier, ministru al apararii, integrarii in NATO – Sergiu AFANASIU

Ministru al afacerilor interne – Anatol CARAMAN

Ministru al agriculturii, dezvoltarii rurale și industriei alimentare – Grigore VULPE, din Diaspora

Ministru al dezvoltării regionale, construcțiilor și transporturilor – Cazimir CAZACU

Ministru al educației, culturii, tineretului și sportului – Anatol VIDRAȘCU

Ministru al Justiției – Valentin GANEA

Ministru al tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor – Andrei IURI-APOSTOL

Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale – Ludmila BOLBOCEANU

 

Prezentarea  Guvernului  Reîntregirii * 2015 – 2018

Guvernul Republicii Moldova este organul central executiv al puterii de stat, se ocupă cu implementarea legilor în practică și cu administrarea birocrației de stat, poate propune legi spre aprobare de către legislativ asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament??!. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

GUVERNUL UNIRII, care va pregăti Reîntregirea din 2018

Prim-ministru – Timotei ȚURCANU

Vicepremier, ministru al integrarii romanesti, europene si al reintegrarii teritoriale – Ion MARGINE

Vicepremier, ministru al economiei si finantelor – Alexandra CAN

Vicepremier, ministru al apararii si integrarii in NATO – Sergiu AFANASIU

Ministru al afacerilor interne – Anatol CARAMAN

Ministru al agriculturii, dezvoltarii rurale și industriei alimentare – Grigore VULPE, din Diasporă

Ministru al dezvoltării regionale, construcțiilor și transporturilor – Cazimir CAZACU

Ministru al educației, culturii, tineretului și sportului – Anatol VIDRAȘCU

Ministru al Justiției – Valentin GANEA

Ministru al tehnologiilor informaționale și comunicațiilor – Andrei IURI-APOSTOL

Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale – Ludmila BOLBOCEANU

 

Autorităţi administrative centrale 

Agentia „Moldsilva”

Agenţia Rezerve Materiale

Agenţia Turismului

Biroul Relaţii Interetnice

Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

Biroul Naţional de Statistică

Ministrul este un politician, elaborează și pune în aplicare dec iziile cu privire la politicile statului în colaborare cu alți miniștri, și conduce  un minister.

În România: +            Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice
Ministerul Fondurilor Europene
Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice

Migraţia, alături  de  fenomenele  corupției și sărăciei – fac parte din triada «CSM » – problema problemelor / răul răului!     Dacă lichidăm acești handicapi, vom salva cel de al doilea stat românesc de peire.

La elaborarea Programului de Guvernare se va ţine cont de o serie de factori care creează premisele de evoluţie a României reîntregite pentru următorii patru ani. Toate acestea impun o abordare responsabilă a actului de guvernare (virtuală : monitorizare şi abordare critic-constructivă) care să servească intereselor imediate ale cetăţenilor, dar şi obiectivelor pe termen mediu şi lung ale societăţii româneşti.

În acest scop: Guvernul PNL propune Societății un Program Naţional de Europenizare / Modernizare şi Dezvoltare, inovativ şi argumentat, pe care ni-l asumăm direct prin prezentul CONCEPT ce prevede: Guvernarea R.Moldova (perioada de tranziţie), în baza stabilirii următoarelor Priorităţi Naţionale, transpuse în legi, modificări la Constituţie, Regulamente, Hotărâri de Guvern şi acţiuni: 

Prioritatea “0” pentru R. Moldova : Promovarea dezideratului naţional de aderare la UE, utilizând calea cea mai scurtă, eficientă şi puţin costisitoare – Reîntregirea şi Modernizarea* Ţării prin implementarea Planului Marshall**: România–R. Moldova ^ 2018.

Implementarea Planului Marshall Romania – R.Moldova, care se suprapune absolut adecvat pe masurile incluse în Acordul de ASOCIERE cu UE,  va însemna un efort investițional din partea României + UE + SUA + alţi Parteneri de Dezvoltare + voința politică a elitei din R.Moldova şi România. Proiectul prevede schimbarea paradigmei de dezvoltare şi de creştere economică (de la consum şi remitenţe  nevalorificate investiţional – la valorificarea resurselor renovabile de care dispunem : oamenii şi pământul, dezvoltarea unei economii inovative orientate spre export şi spre eficienţa energetică). În acest sens, vom pune accentul pe competitivitate.

«Planul Marshall» prevede, în linii mari: o calitativă creştere economică, locuri de muncă şi salarii decente, conversiunea remitenţelor şi formarea clasei mijlocii, ca și garant al concilierii naţionale şi a stabilităţii politice.

Axiomă: Progresul economic atrage progresul social,- cine nu întelege aceasta axioma, nu are ce cauta la carma tarii!

Migraţia, alături  de  fenomenele  corupției și sărăciei – fac parte din triada «CSM » – problema problemelor / răul răului!

Dacă lichidăm acești handicapi, vom salva cel de al doilea stat românesc de peire. În acest scop:

Creșterea economică va fi bazată pe trei piloni – factori ai funcției de producție: capital-muncă-competitivitate!

Formula : PIB = consum (privat + a statului) + investiții + (export- import)

 1. Masuri imperative pentru lupta contra sărăciei :
 • Taxa pe muncă (ponderea în salariul brut al taxei de muncă) în România este de 47,7%, în R. Moldova – 53,2% , în UE – 28,5-33%.Taxele mici pe muncă, considerată drept resursă regenerabilă, stimulează crearea de locuri de muncă şi creşte competitivatea.
 • Trecere la impozitare cu taxa unică pentru toți – 10% (soluţia pentru viitorul economic al unui stat european);
 • Cresterea salariului minim pe economie de la 1650 de lei (85 de euro) la 190 de euro ca în România. Această măsură a-r rezonabilă în cazul întroducerei cotei unice de 10%. În toate ţările civilizate, salariul minim este adus la nivelul minimului de existenţă“.Aceasta masura este mai mult formala, din moment ce studiile arata ca veniturile minime reale ale populatiei sunt mai mari, diferenta fiind acoperita de economia subterana.
 • Facilitarea procesului de conversie al remitențelor: impozitarea la cota 0 a devidendelor din profitul obținut din investiții; TVA – 10% la produsele fabricate în R. Moldova și realizate pe piața internă;
 • Pedeapsa penală -10 ani pentru fraude fiscale și firme fantome;
 • Revenirea la problema bonurilor patrimoniale în procesul de pretinsa “privatizare”;
 • Noi considerăm real și important- impunerea imediată (în R.Moldova) : majorarea salariului mediu la sat de cel puțin până la 4000 lei și la oraş – de 7000 lei, prin:
 1. a) Diminuarea economiei informale, evaluată de experţi la 19 – 20 miliarde de lei anual. b) Micșorarea poverii administrative centrale, estimată la 8 mlrde de lei, prin optimizare argumentată.
 2. c) Varianta mai radicală: aducerea salariului şi a pensiilor în 2018 la nivelul celor din România – impact al procesului de Modernizare şi Implementare a Planului Marshall.
 • problemă fundamentală care poate avea efectul unei bombe cu ceas este nesustenabilitatea sistemului public de pensii. Problema este determinată atât de presiunile pe partea de cheltuieli, drept urmare a creșterii numărului de pensionari, cât și pe partea de venituri, în urma îngustării bazei impozabile. Pe lângă înrăutățirea situației demografice, presiunile asupra sistemului de pensionare sunt alimentate de o rată înaltă a ocupării și remunerării informale și a migrației populației cu vârsta aptă de muncă.
 • Crearea locurilor de muncă bine remunerate, impact direct al Atragerei investiţiilor si competitivității (coloana vertebrală a economiei), vor fi asigurate prin aplicarea Planului Marshall Romania – R.Moldova şi conversiunea remitenț

Totodată, vom garanta proprietatea si sprijini acumularea corecta de capital.
Banii publici trebuie folosiţi eficient, avuţia naţională trebuie protejată, şi vom declara război evaziunii fiscale.

 1. Migraţia: Migraţia moldovenească a devenit o strategie de viaţă pentru cetăţenii Republicii Moldova. Dimensiunile acestui  fenomen sunt uneori greu de imaginat: sunt sate în care, practic, au rămas doar femei şi copii sau, şi mai cumplit – doar soţi şi copii. Problema migraţiei a devenit o problemă-cheie pentru viitorul Statului.   

N.B. : Migranţii moldoveni  păstrează  la ciorap ~ 6 miliarde de EURO!?. ..

Atragerea şi conversiunea remitenţelor în investiţii (dezvoltarea viziunii şi planului de implementare, inclusiv prin coparticipare la Planul Marshall).  Crearea de condiții optime și credibile pentru aducerea acasă a cetățenilor noștri de peste hotare”. Pentru aceasta, e nevoie de următoarele măsuri:

 • Crearea unei Bănci de Investiţii/Dezvoltare, având capital mixt (50:50) statul şi migranţii moldoveni interesaţi, pentru cofinanțarea fondurilor europene și proiectelor din Planul Marshall;
 • Crearea, pe aceleaşi principii, a unui Fond mutual de Investiţii, a Fondului de Garantare a creditelor şi a unei Companii de Leasing;
 • Deschiderea incubatorelor şi a parcurilor agroindustriale şi tehnologice (exemplul Israelului );
 • Asigurarea coparticipării cu o implicantă investiţională a migranţiolr moldoveni la aplicarea proiectelor în cadrul Planului Marshall (cu impozitarea dividendelor la cota “0”);
 • Descătuşarea mediului de afaceri (de monopolism, de taxe exagerate, de birocraţie exagerată, etc.); o fiscalitate prietenoasă : TVA-10% pe produsele autohtone ; taxa unică de 10% , cu pedeapsa de până la 10 ani privațiune de libertate (exemple: Albania, Singapore ș.a.)

Implementarea acestor proiecte va favoriza apariţia clasei mijlocii, în special în zonele rurale. Consiliul Unirii este conştient că IMM-urile sunt forţa motrice a unei economii bazate pe inovare (cum se pretinde cea a UE) şi aproape unica posibilitate de a crea noi locuri de muncă.

În acest scop, Guvernul  va crea Centre de Competitivitate şi de Promovare a Proiectelor de Investiţii şi Dezvoltare, (analog reţelei AXA…) care vor asigura pe gratis şcolarizarea primară în domeniul afacerilor, vor oferi ajutor în studierea pieţei, în identificarea tehnologiilor avansate, a segmentului de piaţă şi în elaborarea planurilor de afaceri pentru cetăţenii interesaţi în demararea unei afaceri, cu precădere în mediul rural; scrierea proiectelor pentru atragerea fondurilor europene; executarea studiilor de fezabilitate pentru proiectele din cadrul Planului Marshall etc. În acest scop, Statul va aloca surse financiare primăriilor, pentru a elabora planuri urbanistice şi de amenajare a teritoriului.

 1. Justiţia şi Corupţia: ambele percepute extrem de negativ de către toată societatea, erodează statul pe interior, sperie şi alungă investitorii din ţară, stimulează migraţia tineretului şi populaţiei apte de muncă.  Este imperativ necesar, Ajustarea legislaţiei R.Moldova (perioada de tranziţie) la legislaţia României şi a Uniunii Europene, implimentat AQ-uisul comunitar ceea ce va edifica un Stat de drept şi al democraţiei autentice, stârpirea cleptocraţiei şi a corupţiei. Pentru aceasta, se vor iniţia în Parlament :  adoptarea unui pachet de legi pentru a asigura aplicarea Planului Marshall și alte 17 legi şi modificări de legi evocate în platforma electorală;

 

Alte teme de interes major național:

 1. Viitorul tineretului (viitorul Țării Românești)
 2. Organizarea agriculturii ecologice performante în baza modernizării tehnologice, managementului durabil al solului şi schimbării paradigmei de dezvoltare. Miezul reformelor şi restructurărilor de esenţă prioritară în agricultura modernă îl constituie PRODUCŢIA ECO şi CALITATEA PRODUSELOR; asanarea şi protecţia solurilor şi a pădurilor; dezvoltarea cooperativelor și a parcurilor agroindustriale pe principii europene autentice. Vom promova implementarea în şcoli a proiectului „Tânărul Fermier”, prin conceptul : ”Fiecărui liceu – un grup (cluster) de mini-ferme ecologice de excelenţă” (concept de proiect elaborat de Consiliul Unirii).
 3.  Securitatea Naţională, Educaţia, Sănătatea, Cultura, Mediul şi Resursele pietrele de temelie ale Naţiunii. Acestea reprezintă structura de rezistenţă a politicilor sociale ale statului. Procesul economic înseamnă şi proces social! Doar cei care înţeleg axioma pot aspira la cârma ţării.
 4.  Promovarea instituţiei ELITELOR / VALORILOR NAȚIONALE
 5.  Organizarea industriei prelucrării deşeurilor. Conform normelor UE, fiecare ţară are obligaţia utilizării şi reciclării a minimum 50% din deşeurile menajere şi 70% – din deşeurile nepericuloase, până în anul 2020. Deşeurile nu trebuie tratate ca o povară, ci ca oportunitate pentru dezvoltarea economică, iar managementul integrat al deşeurilor – și ca o sursă importantă pentru noi locuri de muncă.
 6. Securitatea şi eficienţa energetică – o staţie de biogaz cu microcentrală termo-electrică în fiece localitate
 7.  Industria IT
 8. Turismul
 9.  Cercetarea şi dezvoltarea
 10. Revenirea la Dosarul Descentralizării şi Dezvoltării Regionale : reorganizarea administrativă a R.Moldova, pentru reducerea cheltuielilor bugetare, descentralizarea deciziei si a fondurilor bugetare la nivelul comunităţilor.
 11. Problema Transnistriei (unde dreptul internațional este de partea R.Moldova). Toate guvernările, de la apariţia conflictului şi până acum, au folosit zona ca pe un contraargument în eventualitatea Unirii R.Moldova cu România, dar și a aderării la UE.
 12. Formarea spaţiului informaţional adecvat valorilor constituţionale şi priorităţilor declarate. Scoaterea mass media de sub infuenţa politicii şi a oligarhiei; protejarea societăţii de fenomenul spălării creierilor de către mediile propagandistice din exterior, ostile naţiunii române!
 13. Iniţierea actului de justiţie contra regimului comunist în R.Moldova în baza Raportului Comisiei Cojocaru (pentru crimele din 1940 până în prezent!). Calcularea prejudiciului pricinuit de regimul comunist poporului basarabean, înaintarea unei note de plată Federaţiei Ruse pentru compensarea prejudiciilor cauzate de cei peste 200 de ani de ocupație ruso-sovietică ce se menține și în prezent.

Aceste priorităţi sunt părţi componente al Proiectului de Ţară „ În UE – prin Reîntregirea şi Modernizarea Ţării până în 2018!”. Asumarea acestor priorități este publică, ceea ce înseamnă că unioniștii oferă o garanţie efortului depus în viitor în acest sens, și nu un simplu artificiu electoral menit să extindă numărul votanţilor.

Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul României reîntregite ca stat puternic si va fi sustinut de o strategie nationala de dezvoltare pe termen mediu si lung. El nu se reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci conţine un proiect de societate (Planul Marshall) menit să refacă spiritul comunitar, să întărească solidaritatea, creşterea economică sănătoasă prin atragerea investiţiilor, crearea locurilor de muncă bine plătite şi extinderea exporturilor, să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale. Propunem aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi mândria de a trăi în ţara lor reîntregită.

Pentru a întări instituţiile statului, pentru a creşte eficienţa lor funcţională şi a reface relaţia cu cetăţenii este esenţial ca sistemul instituţional să intre cu prioritate într-un proces de reconfigurare. Revizuirea Constituţiei este un demers ce nu poate fi amânat. Obiectivul revizuirii constituţionale constă în (re)câştigarea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului.

Garantăm proprietatea si sprijinim acumularea corecta de capital. Banii publici trebuie folosiţi eficient, avuţia naţională trebuie protejată, şi declarăm război evaziunii fiscale. Vrem să redăm românilor speranţa şi încrederea.

V-om construi o guvernare axată pe transparenţă, competenţă şi cinste, cu alt model de guvernare, cu alte standarde, cu profesionalism si competenţă.

Acest program este creat pentru o constructie pe minim 4 ani, o constructie puternica, progresista, de viitor, bazata pe valorile.

14.3. Conceptul structurii organizaţionale al Guvernului României Re-întregite

 

Comentarii

Lasă un răspuns