PNL lupta pentru alegeri moldovenesti in Municipiul Tighina. Decizia CSJ

Pe 22 iunie 2011, Andrei Versilov a obținut ca un complet de judecată în Curtea Supremă de Justiție să îi satisfacă cererea și să anuleze decizia Curții de Apel Chișinău, care i-a respins acțiunea, în cauza 3r-1551/11, prin care a cerut să i se respecte dreptul de cetățean al Republicii Moldova de a alege și de a fi ales în Municipiul Tighina, conform art.38 din Constituție.

Andrei Versilov este membru al PNL, domiciliat în Municipiul Tighina și dorește să candideze pentru funcția de Primar și de consilier municipal în Tighina/Bender.

Anterior, pe 10 mai 2011, prin semnătura președintelui PNL Vitalia Pavlicenco, Partidul Național Liberal a depus o sesizare la CEC în legătură cu neîndeplinirea, de către această autoritate națională, a obligațiilor sale față de cetățenii cu drept electoral ai R.Moldova, domiciliați în Municipiul Tighina/Bender și pe malul stîng al Nistrului.

Pe 16 mai, Iurie Ciocan, președintele CEC, a expediat PNL un amplu răspuns oficial, prin care a respins solicitarea PNL de a deschide comisii electorale de circumscripție și birouri electorale în unele localități din zona nistreană – în Municipiul Tighina și pe malul stîng al Nistrului, argumentîndu-și refuzul prin faptul că „avînd în vedere toți factorii de risc (…), precum și alte aspecte problematice ce vizează situația respectivă, CEC (…), în calitatea sa de organ electoral, nu poate și nici nu are acest drept moral de a-și asuma responsabilitatea pentru viața și integritatea corporală a cetățenilor Republicii Moldova, aflați în această zonă de conflict”.

Pe 7 iunie 2011, Filipp Druța, reprezentantul legal al PNL în CEC, a solicitat acesteia să stabilească alegeri noi în Municipiul Tighina, și să întreprindă toate acțiunile care derivă din această decizie, potrivit obligațiilor sale.

În răspunsul amplu, primit pe numele reprezentantului PNL (toate actele se reproduc mai jos în formă scanată), președintele CEC Iurie Ciocan spune că CEC nu poate reține nici un temei pentru organizarea alegerilor noi.

Pe 9 iunie 2011, Andrei Versilov a solicitat Curții de Apel Chișinău să declare drept încălcare inacțiunea CEC față de el, ca cetățean al R.Moldova, care are, potrivit art.38 din Constituție, dreptul să aleagă și să fie ales, el fiind domiciliat în Municipiul Tighina. Versilov a mai cerut să fie obligată CEC de a recunoaște faptul nedesfășurării alegerilor din 5 iunie 2011 în Municipiul Tighina și, în termen de 30 de zile, conform pct.3 al art.159 din Codul Electoral al R.Moldova, să stabilească alegeri locale.

Prin Hotărîrea în numele legii, din 13 iunie 2011, Curtea de Apel Chișinău, examinînd cererea, a decis: „ Se respinge, ca neîntemeiată, contestația depusă de către Versilov Andrei împotriva inacțiunilor Comisiei Electorale Centrale la constituirea circumscripțiilor electorale și consiliilor electorale de circumscripție pentru asigurarea participării la vot a cetățenilor Republicii Moldova, domiciliați în m.Bender, declararea încălcării dreptului reclatantului de a vota și a fi votat la alegerile locale generale din 05.06.2011, obligarea CEC de a recunoaște că nu au avut loc alegerile locale generale în m.Bender la 05.06.2011 și de a numi noi alegeri în m.Bender cu constituirea Circumscipțiilor electorale și a Consiliilor Electorale în municipiul Bender”.

Marți, 21 iunie, și miercuri, 22 iunie, Curtea Supremă de Justiție a examinat cererea în recurs din partea reclamantului Versilov Andrei, în care a cerut anularea hotărării Curții de Apel Chișinău, arîtînd că exustă toate condițiile ca CEC sî organizeze alegeri în Municipiul Bender/Tighina, pentru că acolo sînt instituții de stat ale R.Moldova și precedente de organizare a alegerilor în segmente de risc din zona nistreană mai există.

Curtea Supremă de Justiție a anulat, irevocabil, hotărîrea Curții de Apel Chișinău și a dispus întoarcerea cauzei în prima instanță, spre rejudecare. Urmează ca Versilov să intre în posesia hotărîrii motivate și desfășurate, pentru a o face publică.

Concluzia PNL: Eforturile partidului și ale membrilor săi din zona nistreană de a obține respectarea drepturilor cetățenilor R.Moldova sînt foarte mari și există speranța că justiția va pune lucrurile la punct.

Însă, dificultatea aici este că deciziile unor instituții nu sunt conform legii, ci politice, adică se iau aleatoriu, așa cum se dictează de sus.

În contextul eșuării eforturilor de relansare a negocierilor la Moscova în format 5 plus 2, PNL declară că Guvernul R.Moldova nu depune toate sforțările ca să asigure relaizarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor R.Moldova din zona nistreană, fapt care – dacă ar avea loc – s-ar bucura de o înțelegere și de un sprijin major din partea Vestului, dispus să ajute statul nostru în a cîștiga dosarul contra separatismului, sprijinit de cercurile imperiale de la Kremlin.
 
 
 
 

 

 
Nu e pentru prima oară, cînd PNL și membrii săi atacă o problemă extrem de dureroasă și perseverează în această direcție. Asta pentru că declarațiile actualei Puteri, ca și cele ale fostei Puteri comuniste rămîn demagogice, fiecare conducere – de la Chișinău și Tiraspol – dorind, de fapt, să mențină status quo-ul, deoarece el aduce dividende materiale și permite înflorirea corupției, a veniturilor ilegale în sfera energetică, a traficului ilegal de orice produse, de alcool, de ființe umane, de țigări.

Decizia CSJ este încă o victorie a PNL vs CEC, după cum a fost victoria PNL în cazul anulării de către CEC a spotului unionist al partidului din referendumul de anul trecut. Este foarte clar că există toate premizele – pentru a nu se merge la CEDO – să se pună în instanțele naționale capăt și situației ilegale, pentru a se crea condiții ca și cetățenii noștri din zona nistreană să fie reprezentați în organele autorităților locale și să aibă drepturi la ei acasă.

Se opun acestei decizii cei care fac lobby în vîrfurile Puterii pentru interesele statului rusesc, ce ține Republica Moldova sub ocupație, prin staționarea armatei străine.

Ștefan Urîtu, fost locuitor și persoană care a suferit în zona nistreană, este vicepreședinte al CEC și noi mizăm pe influența și argumentele sale în deciziile de mai departe ale CEC, despre care credem că va fi obligată să se conformeze legii și să asigure tuturor cetățenilor R.Moldova respectarea art.38 din Constituție.

Amintim: La plîngerea depusă, Andrei Versilov a primit, anterior, răspuns de la Procuratura Generală, care a intentat un dosar administrativ privind ilegalitatea publicității și a site-ului antiromânesc www.moldovenii.md, ce nu a deranjat nici PL, nici PLDM, nici PD, la fel cum nu a deranjat Puterea ilegalitatea cu banerele Pasat + Mitropolitul Bisericii ruse Vladimir, probleme pentru care luptă PNL și membrii săi. În schimb, amintim cu tristețe, pe Dorin Chirtocă, l-a ”deranjat” publicitatea unionistă a PNL și nu a permis-o în alegerile din 28 noiembrie 2010…

Serviciul de presă al PNL


Comentarii

Lasă un răspuns