Programul PNL de Dezvoltare a Municipiului Chișinău, pe care îl va promova echipa candidatului PNL Timotei ȚURCANU la Primar general

Program Chisinau-partea1Program Chisinau-partea2Care sunt aşteptările cetăţenilor? 

Iată 7 priorităţi ale Viziunii PNL-2015-2018, pentru un salt în Dezvoltarea şi Modernizarea Capitalei.

În 2018, Chişinăul va avea aspect european, o şosea auto de centură, transport şi infrastructură tehnico-edilitară urbană modernă, cu oameni încadraţi în reconstrucţia Municipiului, pentru revenirea la normalitate.

CANDIDAȚII PNL ÎN ALEGERILE LOCALE

ÎȘI ASUMĂ REALIZAREA PREVEDERILOR DIN

“PACTUL PENTRU UNIRE, PACTUL PENTRU EUROPA”,

APROBAT ÎN PMAN DE ADEPȚII OBIECTIVULUI UNIONIST PE 16 MAI 2015.

 

Prioritatea 1: Abordări urbanistice PRINCIPIALE ale Planului de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Chişinău

Se va pune accentul pe:

–              Actualizarea urgentă a Planului Urbanistic General al mun. Chişinău conform cerinţelor dezvoltării durabile, inclusiv pentru oraşele, satele şi comunele integrate

–              Construirea şoselei auto de centură în jurul Chişinăului, care va schimba radical situația în Municipiu. Centura va impune modificări în Planul de amenajare şi în Strategia de dezvoltare a Teritoriului Municipiului Chișinău (PUG). Documentul va fi Constituţia/Biblia Municipiului.

–              Constituirea unui Consiliu Consultativ al Primăriei din reprezentanți ai sectorului asociativ, care să avizeze proiectele de construcții şi amplasarea obiectivelor comerciale (gherete, terase, curţi etc.) – ca prim-filtru de epurare a proiectelor; crearea Gărzii Urbanistice – obstacol în calea abuzurilor şi corupţiei urbanistice

–              Extinderea, pe piaţa investiţională, a instituţiei dezvoltatorului, în format “free-development”, ce va elimina schemele de excrocherii în construcţia blocurilor rezidenţiale, în contul investitorilor particulari,- viitorii locatori. Se va pune accentul pe modernizarea fondului locativ, inclusiv prin proiecte de mansardare, însă strict conform experienţei europene. Continuarea revizuită a Programului de construcţie a locuinţelor sociale. Dezbateri publice pe un Program pentru parteneriat public-privat „FAS & CIP” (faţada-acoperişul-scara şi curtea-iluminarea-parcarea).

Prioritatea 2: Transport urban EUROPEAN

–              Identificarea soluţiilor pentru o mai bună sistematizare a circulaţiei, prin modernizarea transportului în comun.

Problemele cu care se confruntă traficul din Chişinău vor putea fi soluţionate doar prin adoptarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, în care vor fi prevăzute: dezvoltarea, cu precădere, a rețelei de troleibuze, cu amenajarea staţiilor terminus în apropierea şoselei de centură; introducerea sistemului de Bus Rapid (în vederea substituirii treptate a microbuzelor existente); îmbunătăţirea INFRASTRUCTURII TRANSPORTULUI URBAN la standarde europene. Principala direcţie de dezvoltare a reţelei stradale urmează să devină degajarea centrului de tranzit şi limitarea, în timp, a transportului rutier în partea istorică a orașului.

Parcări, prin aplicarea tehnologiei germane ECO, sub formă de gazoane verzi; piste pentru bicicliști, unite într-o rețea mare de transport alternativ pe distanțe mici și medii, pentru a se reduce presiunea pe transportul public;  reamplasarea Gării Auto din Centrul orașului (zona Bâc – o variantă). Piața Centrală ar rămâne alimentară; construcţia de străzi şi magistrale cu flux continuu; dezvoltarea infrastructurii pietonale într-un oraș cu trotuare amenajate pentru pietoni, cu treceri pietonale denivelate, cu multe locuri de așezat, cu rampe pentru cărucioare, cu stâlpi de delimitare a trotuarelor;  interzicerea parcării auto pe trotuare, prin bariere de protecție, mai ales în Centru – elemente pentru revizuirea şi actualizarea noului PUG.

Prioritatea 3: Un mediu ambiant CONFORTABIL

–              O industrie nouă, de procesare a deşeurilor, conform unui Master Plan al Sistemului de Management integrat al deşeurilor solide pe întreg Municipiul Chişinău

–              Strategia de substituire a daunei cauzate mediului ambiant – «cine poluează — plăteşte»

–              Atragerea fondurilor pentru construcţia unei uzine de ultima generaţie (tehnologia de prelucrare termică prin piroliză a deșeurilor solide)

–              Curăţirea, prin tehnologii performante, a lacurilor în zonele de agrement.

–              Amenajarea zonelor adiacente prin parteneriatul public-privat.

Prioritatea 4: Dezvoltarea şi modernizarea habitatului suburban

5 proiecte-pilot pentru modernizarea localităţilor suburbane, ce pot forma o nouă piaţă  a produselor alimentare BIO, substituind importurile masive pe piaţă:

–              5 parcuri agroindustriale în Cricova, Ghidighici, Grătieşti, Sângera, Vadul-lui-Vodă (există deja un proiect elaborat pentru Chişcăreni-Sângerei)

–              O microcentrală-pilot termo-electrică cu turbină pe biogaz cu perspectivă de amplasare, în fiecare localitate din Municipiu

–              Un EcoParc (1000 – 3000 ha) – rezidenţi, structuri de afaceri cu profil de turism rural „verde” și agricultură ecologică „Green-PIK”, asociate în mini-clustere (grupuri) din mini-ferme (ecoferme tematice)

–              Zone noi rezidenţiale ECO pentru familii tinere, construcţia «caselor pasive»

–              Proiectul «Tânărul fermier» prin conceptul: «Fiecărui liceu-un grup (cluster) de micro-ferme ecologice de excelenţă».

Prioritatea 5: Politici decizionale și de management TRANSPARENTE

–              Toate deciziile importante, cu impact major, se vor lua în urma unei consultări publice, inclusiv prin referendum

–              În managementul Primăriei – sistemul ”succesiunii” (Policy Making) şi o propunere CMC de dublare cu o cameră de experți pentru studii de impact, de analiză a nevoilor, pentru prevenirea deciziilor abuzive analiza contractelor de licitaţie, arendă și chirie a bunurilor municipale, pentru rezilierea contractelor dubioase

–              Un Centru ”Scriere proiecte” (în Direcţia Patrimoniului municipal Chişinău), pentru atragerea de investiţii

–              Evaluarea întregului patrimoniu public municipal, cu rezultate făcute publice. Înstrăinarea se va produce, în caz de necesitate argumentată, prin licitații deschise

–              Expertiza structurii Primăriei, pentru optimizarea atribuțiilor adecvate dezidera- telor, în special în gestionarea proiectelor, crearea Consiliilor de cartier

–              Selectarea prin concurs a cadrelor/specialişti, combinând cu formarea profesională continuă și o politica socială flexibilă = superpersonal.

Prioritatea 6: Proiecte sociale ECHITABILE

–              Funcţionarul public, prin definiţie,  servește cetăţeanul – postulat ce va impus în Primărie. Sloganul  „Voi servi onest cetăţeanul în fiece zi!” – chintesenţa relaţiei Primărie – Cetăţean.

Proiecte sociale prioritare:

–              Educaţia, Sănătatea şi Cultura – petrele de temelie ale unei Naţiuni

–              Politici specifice și programe de suport pentru pensionari, persoane cu dizabilităţi, tineret, elite ale societăţii, familii cu mulţi copii şi alte categorii defavorizate

–              Un Fond de solidaritate alimentat din acumularea amenzilor pentru încălcarea legilor, deciziilor şi pentru infracţiuni comise pe teritoriul Municipiului

–              Utilizarea, fără compromis, a măsurilor legale de constrângere faţă de factorul infracţional, antisocial şi imoral. Primăria, prin poliţie şi organele coercitive municipale, va asigura liniştea şi siguranţa cetăţenior.

Înfăptuirea proiectelor enumerate necesită un volum impresionat de investiţii (miliarde de EURO).

De unde vor veni aceste resurse? Există mecanisme sigure de finanţare:

Prioritatea 7: Politici investiționale ATRACTIVE

  1. Apelare la Planul Marshall!

Promovarea dezideratului naţional de aderare la UE, utilizând calea cea mai scurtâ, eficientă şi puţin costisitoare – Reîntregirea şi Modernizarea Ţării, prin implementarea Planului Marshall: România–R.Moldova 2018! (Studiu de caz «PLANUL MARSHALL» România – R. Moldova, 2014).

Ce înseamnă pentru noi UNIREA , UE?

–              calea dezvoltării investiționale (bani pentru agricultură şi infrastrutură), cu aplicarea principiului „more for more!”…

–              libertate, bunăstare, securitate, respectarea dreptului omului, justiţie, stat de drept! Planul Marshall va fi implementat printr-un efort investițional din partea României + UE + SUA + alţi Parteneri de Dezvoltare + voința politică a elitei din R.Moldova şi România.

  1. Atragerea şi conversiunea remitenţelor în investiţii (există viziunea şi planul de aplicare, inclusiv prin coparticiparea la Planul Marshall).

N.B.: Migranţii basarabeni nu au încredere în guvernanți și nu folosesc pentru binele societății circa 6 miliarde de EURO! Sunt multe de făcut. De aceea, adresăm un apel către populaţia activă, cu poziţie civică, să ne constituim, împreună cu viitorii consilieri ai PNL, într-o echipă cu elan, pentru gestionarea interesului public, aproape de oameni şi de problemele lor.

Toate proiectele, programele și conceptele PNL și ale Consiliului Unirii pot fi găsite aici:

www.pnl.md            www.consiliul-unirii.ro

Comentarii

Lasă un răspuns