REGULAMENTULU Organizatiei Femeilor National-Liberale

I. Generalitati
1. Organizatia de Femeii a Partidului National Liberal, denumita, in continuare, Organizaţia Femeilor Naţional-Liberale (OFNL), este o organizatie autonoma in cadrul partidului, constituita din femei membri ai partidului
 
2. OFNL activeaza in conformitate cu prevederile Statutului Partidului National Liberal, ale prezentului Regulament, ale legislatiei in vigoare a R.Moldova.
 
3. OFNL este parte integranta a Partidului National Liberal. Fiecare filiala a OFNL este parte integranta a filialei partidului din raion (sector) (sau municipiul Chisinau) respective, iar fiecare organizatie de baza a OFNL este parte integranta a organizatiei de baza a partidului din localitatea corespunzatoare.

4. In cadrul Partidului National Liberal, OFNL se bucura de autonomie, atit la nivel national, cit si la nivelul filialei si organizatiei de baza, materializata in posibilitatea alegerii, in mod independent, a organelor de conducere, prin propunerea reprezentantilor sai in organele de conducere ale Partidului de toate nivelurile (Biroul organizatiei primare/Consiliul organizatiei teritoriale/municipale/UTA Gagauz Yeri/Biroul organizatiei teritoriale/municipale/UTA Gagauz Yeri/ Consiliul National /Biroul Executiv si prin posibilitatea organizarii independente a activitatii interne.
II. Sarcinile OFNL
Principalele sarcini ale OFNL sunt:
elaborarea ofertelor politice ale PNL, adresate femeilor in domeniul politic, economic, social si cultural;
participarea plenara la activitatea partidului in vederea promovarii Principiilor programatice si a realizarii obiectivelor politice ale Partidului National Liberal;
elaborarea unor programe sustenabile, pentru asigurarea in practica a dreptului femeii de a participa, impreuna cu barbatii, in viata politica, sociala, profesionala, stiintifica si culturala, fara nici o discriminare, pentru cresterea rolului femeii in toate domeniile vetii si promovarea acesteia in functii de conducere;
organizarea de seminarii, colocvii, cu participarea femeilor, a conducerii Partidului National Liberalsi diferitelor personalitati politice din Republica Moldova, la care se vor dezbate probleme vizind respectarea principiului sanselor egale pentru femei si barbati, a Drepturilor Omului in R.Moldova, dezvoltarea sistemului democratic si promovarea principiilor democratice;
sustinerea, cu capital intelectual si uman, a campaniilor electorale ale Partidului National Liberal
cooperarea cu diferite organizatii de femei de peste hotare.
 
III. Membrii OFNL
1. Poate deveni membru al OFNL orice femeie membra a PNL, angajata sa contribuie personal la realizarea obiectivelor de Program ale Partidului, sa respecte Statutul si prezentul Regulament.
 
2. Calitatea de membru al PNL inseamna si calitatea de membru al OFNL.
 
IV. Structura Organizatorica a OF PNL
1. Pentru o cit mai buna realizare a sarcinilor propuse, OFNL isi creeaza propriile organe de conducere si control.
 
2. Organul superior de conducere este Conferinţa OFNL, la care participa toti membrii OFNL, daca numarul lor nu depaseste 300 de membri, in caz contrar – din delegati alesi de organizatiile teritoriale. Conferinta este deliberativă daca participa 50 plus 1 din membri sau delegate si adopta hotariri cu votul a 50 la suta plus 1 din voturile celor prezenti la adunare.
 
3. Conferinta alege/realege Consiliul, presedintele, adopta strategia de activitate a OFNL.
 
4. Organul de conducere intre Conferintele OFNL este Consiliul OFNL, compus din presedinte, vicepresedinti si reprezentanti ai filialelor teritoriale, intr-un numar stabilit de Conferinta.
 
5. Sedintele Consiliului OFNL sint deliberative daca participa cel putin jumatate din membrii acestuia si adopta hotariri cu 50 la suta plus 1 din voturile celor prezenti.
 
6. Consiliul OFNL convoaca Conferinta, alege vecepresedintii, creeaza Departamente, adopta decizii privind activitatea organizatiei, adopta declaratii si rezolutii.
 
7.Presedintele OFNL reprezinta organizatia in relatiile cu conducerea Partidului, cu organele de stat, cu alte organizatii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Activitatea Presedintelui OFNL este exercitata in stricta conformitate cu prevederile Statutului PNL si ale prezentului Regulament.
 
9. Pentru o cit mai buna organizare a activitatii Consiliului OFNL, acesta isi repartizeaza activitatea pe zone teritoriale şi pe Departamente, fiecare exercitindu-si atributiile conform domeniului specific:
 
Departamentul pentru activitatea interna, ce exercita atributii vizind organizarea actiunilor in cadrul ONL
Departamentul pentru activitatea externa, ce exercita atributii vizind relatiile cu alte organizatii de femei din R.Moldova si de peste hotare
Departamentul pentru mass media, ce se ocupa de mediatizarea activitatii OF PNL.
10. La nivelul organizatiei teritoriale, organul superior de conducere al OFNL este Conferinta, ce se convoaca, cel putin, o data pe an. Conferinta este deliberativa daca la ea participa 50 la suta plus 1 din membrii organizatiei teritoriale (cind exista sub 150 de membri). Deciziile se adopta cu majoritatea simpla.
 
11. Conferinta alege presedintele Organizatiei teritoriale, vicepresedintii si Biroul, ia in dezbatere problemele ce tin de activitatea organizatiei desemneaza delegati la Conferinta OFNL.
 
12. Intre Conferinte, organul de conducere este Biroul, format din Presedintele OFNL, vicepresedinti, presedintii organizatiilor de baza plus un numar de membri, stabiliti de Conferinta.
 
13. Biroul stabileste data convocarii Conferintei, dezbate cele mai importante probleme vizind activitatea OFNL si adopta deciziile de rigoare, audiaza rapoarte despre activitatea organizatiilor de baza.
 
14. Biroul se convoaca in sedinta, de regula, o data pe luna si e prezidat de presedinte sau, in lipsa acestuia, de un vicepresedinte.
 
15. Conducerea Biroului este exercitata de presedintele OFNL in relatiile cu conducerea Partidului.
16. In cazul in care Organizatia teritoriala are peste 150 de membri, se creeaza organizatii de baza ale OFNL.
 
17. Adunarea este organul suprem de conducere al Organizatiei de baza a OFNL. Adunarea alege Biroul, presedintele si vicepresedintii organizatiei de baza, ia in discutii probleme de ordin local si vizind activitatea organizatiei de baza, informeaza opinia publica din localitate despre activitatea OFNL, desemneaza delegate pentru Conferinta Organizatiei teritoriale, in caz de necesitate.
 
18. Biroul este organul de conducere al organizatiei de baza, intre Adunari.
 
19. Biroul este prezidat de presedintele organizatiei de baza sau, in lipsa acestuia, de catre un vicepresedinte. Presedintele organizatiei de baza reprezinta organizatia in relatii cu conducerea organizatiei de baza a Partidului.
 
20. Activitatea financiara a OFNL e controlata de Comisia de Cenzori a Partidului. Activitatea financiara aale organizatiilor de baza ale OFNL este verificata de Comisiile de Cenzori ale organizaţiilor teritoriale ale partidului.
 
V. Patrimoniul OFNL
1. În cadrul Partidului National Liberalse formează un fond special pentru activitatea OFNL, coordonat de contabilitatea Partidului, pentru realizarea sarcinilor organizatiei.
 
Adoptat in conferinta de constituire a OFNL, 8 martie 2008
Comentarii

Lasă un răspuns