Sanatatea

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
Sănătatea

Partidul Naţional Liberal consideră sănătatea o prioritate pe agenda sa politică şi susţine promovarea unei strategii naţionale de asigurare a "sănătăţii pentru toţi", bazată pe principiile accesibilităţii, echităţii, responsabilităţii individuale, participării comunitare, cost-eficienţei şi calităţii.

Partidul Naţional Liberal are ca obiectiv creşterea continuă a stării de sănătate a populaţiei, reducerea mortalităţii şi morbidităţii. Ţintele prioritare sunt scăderea mortalităţii infantile şi materne, reducerea mortalităţii evitabile, prelungirea duratei de viaţă şi a duratei medii de viaţă sănătoase.

Partidul Naţional Liberal susţine că se impune schimbarea modului de finanţare. Sănătatea are nevoie de resurse mai multe şi mult mai bine utilizate.

România (3,2% PIB pentru sănătate) trebuie să se apropie treptat de valorile europene ale procentului din PIB alocat sănătăţii (7-8%). Subfinanţarea cronică a sectorului sanitar se plăteşte în boli şi decese evitabile. Partidul Naţional Liberal nu consideră sectorul sanitar ca fiind neproductiv şi nici sumele alocate sănătăţii o cheltuială, ci o investiţie în oameni şi în viitorul lor.

Partidul Naţional Liberal susţine, pentru a face mai mult cu mai puţin, necesitatea descentralizării sistemului medical, paralel cu dezvoltarea programelor de formare a managerilor de unităţi sanitare şi de aplicare a contractelor de management (cu resurse, responsabilităţi şi termen bine definite). Resursele din sectorul sanitar sunt prea importante pentru a mai fi alocate pe criterii istorice/relaţii personale, precum şi gestionate fără existenţa unor obiective, strategii, programe. Planificarea şi controlul centralizat, lipsa stimulentelor pentru eficienţă şi calitate, lipsa competiţiei, precum şi menţinerea unui consumator captiv, pasiv, neîntrebat împiedică creşterea continuă a performanţelor în sectorul medical. Prin descentralizare, privatizare (în primul rând la nivelul asistenţei medicale primare), alocarea resurselor în funcţie de nevoi, dar şi de performanţă, se va stimula concurenţa (atât între unităţile publice, cât şi între cele publice şi non publice).

Partidul Naţional Liberal consideră că trebuie reinventat sistemul sanitar, redefinit rolul spitalelor, schimbate relaţiile dintre spitale şi dispensare, asigurată continuitatea îngrijirilor medicale. De cele mai multe ori îngrijirile medicale încep şi se termină la uşa spitalului. Internarea trebuie să fie ultima opţiune a unui şir de servicii medicale de calitate. Susţinerea asistenţei medicale primare ca ea să devină dinamică, performantă ar permite descongestionarea spitalelor şi le-ar permite acestora ca, împreună cu promovarea autonomiei manageriale, să-şi poată utiliza resursele pentru a oferi servicii de specialitate de calitate crescândă, să se retehnologizeze.

Partidul Naţional Liberal susţine nevoia ca sistemul de acreditare al spitalelor să funcţioneze, ceea ce ar permite, evaluarea şi compararea performanţelor (medicale, economice etc.) diferitelor unităţi sanitare, cunoaşterea costurilor reale, încurajarea creşterii eficienţei. Partidul Naţional Liberal susţine că dacă nu se recompensează calitatea şi eficienţa, se recompensează lipsa acestora. Reducerea risipei din sectorul sanitar ar fi una din cele mai importante resurse. Din păcate, risipa este bine zidită în chiar modul de lucru, utilizarea unor tratamente medicale depăşite, lipsa de informaţii, reglementări financiare contraproductive (ex.: cheltuie / pierde vs. salvează şi investeşte). Noi privim bolnavul ca un întreg, cu problemele lui medicale, economice, sociale etc., de aceea considerăm necesară promovarea unui alt tip de relaţie între domeniul medical şi cel social, inclusiv angajarea de asistente sociale care să lucreze în spitale; cele mai defavorizate cazuri sunt cele mixte medicale şi sociale.

Partidul Naţional Liberal susţine promovarea Cartei drepturilor bolnavilor, a libertăţii acestora de a alege. Aplicarea principiului "banii urmează bolnavii" va duce la creşterea calităţii serviciilor medicale, precum şi la utilizarea mult mai eficientă şi efectivă a resurselor.

Partidul Naţional Liberal crede în parteneriatul bazat pe comunitate. La nivel local şi regional susţinem parteneriatul multiplu (ex.: organizaţie non guvernamentală, autoritate locală – spital/policlinică), ceea ce ar permite autorităţilor locale elaborarea şi dezvoltarea propriilor programe de îngrijire comunitară. Aceste programe permit complementaritate atât în oferta de servicii medicale, cât şi în utilizarea resurselor. Se susţine astfel continuitatea îngrijirilor medicale, aducerea acestora cât mai mult posibil în comunitate, unde echipe mixte medicale şi sociale pot oferi o alternativă de calitate la îngrijire din instituţiile medicale, care sunt mult mai scumpe.

Partidul Naţional Liberal susţine necesitatea unui mai bun echilibru între programele de prevenţie şi tratamentul curativ.

Considerăm ca o prioritate menţinerea cât mai multor români în stare bună de sănătate şi nu doar depunerea de eforturi terapeutice după ce s-au îmbolnăvit. De aceea, susţinem crearea şi dezvoltarea de programe de prevenţie, programe de educaţie sanitară care să înveţe românii cum să trăiască sănătos (modul de viaţă are cel mai mare impact asupra stării de sănătate). Alimentaţia nesănătoasă, alcoolul tutunul, expunerea la stres şi lipsa exerciţiilor fizice sunt cei mai mari duşmani ai sănătăţii, împotriva cărora dorim să luptăm sistematic, continuu, eficient, informând cetăţenii, ajutându-i să-şi asume responsabilitatea individuală pentru starea lor de sănătate.

Partidul Naţional Liberal consideră că reforma în sectorul sanitar nu se poate face împotriva personalului medical, ci numai împreună cu acesta, precum şi spre beneficiul lui. Personalul medical trebuie motivat să crească permanent calitatea şi eficienţa actelor medicale, precum şi a răspunderii faţă de bolnav. Plata pe sub masă (bacşişul) este un efect al statutului necorespunzător (chiar umilitor) al personalului medical în societate şi al salarizării, timp de peste 50 ani, cu mult sub salariul mediu pe economie. Aceasta este şi cauza încetinirii multor schimbări necesare reformei (ex. reducerea / redistribuirea numărului de paturi în spitale). Bacşişul duce la inechitate, scăderea accesibilităţii la serviciile medicale şi este umilitor pentru personalul medical.

Partidul Naţional Liberal consideră importantă înlăturarea lui treptată, paralel cu recunoaşterea drepturilor şi responsabilităţilor reale ale personalului medical.

Partidul Naţional Liberal susţine programe prioritare care să se adreseze celor mai importante cauze de deces din România: bolile cardio-vasculare, cancerul, accidentele. Partidul Naţional Liberal doreşte dezvoltarea luptei împotriva TBC, bolilor contagioase etc.

Partidul Naţional Liberal consideră că putem avea români sănătoşi într-o Românie sănătoasă, dar trebuie să investim în oameni şi să dăm mai multă valoare banilor alocaţi.

Comentarii

Lasă un răspuns