Unionisti PNL, care au fost la Balti la Mars, sunt purtati pe drumuri in procesul contra lui Selin

Astăzi, doi dintre participanții la marșul unionist de la Bălți, organizat de Acțiunea-2012, la care au venit individual și membrii PNL, mai exact Gheorghe Maxian, Orhei, și Vitalia Pavlicenco, PNL, am adresat o plângere la Consiliul Superior al Magistraturii. problema e că pare să se tergiverseze în mod special procesul contra lui Victor Șelin, împotriva căruia a fost intentat un dosar penal în acel oraș.

După Marș, factori din MAI m-au sunat și mi-au solicitat ajutorul ca să le dau lista membrilor PNL, care au fost la acțiunea de la Bălți. Fără să îmi dau seama cum pot evolua lucrurile, aflați sub șocul lapidării noastre cu pietre și cu alte minunății, așa cum s-a întâmplat și la Cahul, am crezut că voi contribui la reinstaurarea legii și pedepsirea vinovaților care au îngrădit dreptul legal la manifestare pașnică la Bălți.

Însă dezamăgirea vine după. O grămadă de ședințe amânate, membrii PNL fiind târâți la ședințe ca persoane vătămate, dar fără nicio evoluție normală a procesului, dimpotrivă, cu semne clare privind intenția de a se tergiversa examinarea cauzei, prin neprezența lui Șelin, care așteaptă, la sigur, să treacă termenul de prescripție și să scape prorusul de pedeapsă pentru ce a făcut. Metodele de tergiversare sunt diferite, oamenii sunt purtați pe drumuri, își cheltuie banii, timpul și sănătatea, iar cei obligați să asigure judecarea cauzei în termene rezonabile, par să fie în conexiune cu șelinii și umbrelele acestora de la Putere – cele care au stat în spatele garbuzilor, formuzalilor, dodonilor, șelinilor și altora care au aruncat cu ce au vrut în noi, ca să ne facă extremiști și marginali pe noi, care am manifestat toată vremea pașnic.

Între altele, printre vătămați sunt și ziarișți, cum a fost Ocară Victoria, traumatizată și ea, despre care s-a arătat reportaje, dar despre care acum nu se spune nimic și nimeni nu se mai revoltă. Noi avem și o doamnă de la Ungheni care a fost secerată, pur și simplu, de pietrele aruncate, căreia presa i-a luat interviu, dar nu a dat nimic pe post.
 
 
 
 
 
 
 

În acest fel, am cerut Consiliului Superior al Magistraturii să vadă ce se întâmplă cu această obrăznicie și justiție cel puțin neînțeleasă, dar care dă semne a fi în cârdășie cu cei care încaclă legea, încercând să îi scoată pe infractori basma curată, fără a fi aduși cu forța în instanță, fără a fi reținuți, arestați etc. Mai mult – unii dintre vătămați sunt citați și ca inculpați – din greșeală, premeditat, cine știe…

Vitalia Pavlicenco

Către: Consiliul Superior al Magistraturii
De la: Gheorghe MAXIAN, parte vătămată, str.Vasile Lupu nr.1, ap. 67 MD-3505

 
PLÂNGERE

 
Prin prezenta, solicit respectuos să fie restabilită echitatea, legalitatea şi ordinea de drept, încălcate flagrant de către magistratul PĂDURARI Valeriu, judecător la Judecătoria Bălţi, care examinează cauza penală în privinţa cet.Şelin Victor, acuzat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.184 alin.(1) Cod Penal, adică violarea dreptului la libertatea întrunirilor, prin împiedicarea ilegală a desfăşurării mitingului, demonstraţiei, manifestaţiei, procesiunii sau oricărei alte întruniri.

 
În fapt,
 
Instanţa, judecator PĂDURARI Valeriu, încalcă inadmisibil dreptul justiţiabilului la un proces echitabil într-un termen rezonabil, care se manifestă prin acţiuni ilegale ale instanţei şi care duc la amânarea repetată nejustificată a examinării cauzei.

 
Instanţa expediază intenţionat cu întârziere citaţiile participanţilor la proces, în aşa mod ca citaţiile să fie primite după data examinării cauzei, iar instanţa să aibă motive pseudojustificate de amânare a examinării.

 
De asemenea, instanţă acceptă cererile neîntemeiate de amânare a examinării cauzei depuse de către inculpatul V.Şelin, tergiversîndu-se continuu procesul.

 
Prin acţiunile sale, instanţa nu doar violează inadmisibil dreptul particpanţilor la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, dar şi dă motiv de dubii rezonabile întemeiate în privinţa lipsei de imparţialitate şi prezența părtinirii , or tergiversarea în cauză este în favoare inculpatului care, în eventualitatea de a fi declarat vinovat, ar putea fi scutit nejustificat de pedeapsa penală pe motivul expirării termenului de prescripţie.

 
În drept,
 
Conform art.19 alin. (1) CPP, Accesul liber la justiţie,
 
„Orice persoană are dreptul la examinarea şi soluţionarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanţă independentă, imparţială, legal constituită, …”
 
Iar conform art.20 alin. (4) CPP, Desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil,

«Respectarea termenului rezonabil la urmărirea penală se asigură de către procuror, iar la judecarea cazului – de către instanţa respectivă. »

 
Este evident că responsabil de respectarea termenului rezonabil la judecarea cazului este judecatorul care, în speţă, judecă unipersonal cauza penală. Încălcarea obligaţiei de a asigura un proces echitabil în termen rezonabil fiind o abatere disciplinară, în conformitate cu art.22 alin. (1) lit. f1), din Legea nr.Nr.544. de la 20.07.1995, cu privire la Statutul judecătorului

 
„Constituie abatere disciplinară:
 
– încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură…”
 
De asemenea, constituie o abatere disciplinară iremisibilă lipsa de imparţialitate, în conformitate cu art.22 alin.(1) lit.a), din Legea nr.Nr.544, de la 20.07.1995, cu privire la statutul judecătorului

 
„Constituie abatere disciplinară:
încălcarea obligaţiei de imparţialitate ”
 
În baza celor expuse şi în temeiul art.6 [dreptul la judecarea cauzei în termen rezonabil], 13 CvEDO [dreptul la un recurs efectiv], art. 71 din Legea nr. 947 din 19.07.1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, art. 22 al. (1) lit. a), f1) din Legea nr. Nr. 544 din 20.07.1995 cu privire la tatutul judecătorului, solicit, respectuos:
 
– să fie examinată plîngerea în cauză;
– să fie iniţiată procedura disciplinară în privinţa judecătorului PĂDURARI Valeriu pentru încălcarea, din motive imputabile, a termenelor de examinare a cauzelor aflate în procedură şi pentru încălcarea obligaţiei de imparţialitate;
– să fie atras la răspundere disciplinară judecătorul PĂDURARI Valeriu.

Cu respect, Gh. Maxian

 
NOTĂ: Acestei plângeri mă alătur și eu, Vitalia Pavlicenco, președintele Partidului Național Liberal. Aceasta pentru că factori de la MAI al R.Moldova m-au contactat după Marșul de la Bălți și au solicitat ajutorul meu ca să îi rog pe membrii PNL, prezenți la acțiune, să depună mărturii legat de ilegalitățile comise acolo de contramanifestanții antiromâni. Am făcut acest lucru, pentru a ușura munca angajaților implicați în investigarea cazului de la Bălți. După ce am manifestat bunăvoință și bunăcredință, membrii PNL, ca martori în proces, uneori citați, din greșeală ori din neglijență și ca ”inculpați”( a se vedea copiile citațiilor anexate), sunt purtați pe drumuri degeaba, iar eu, din sentimente de patriotism și de responsabilitate civică, mă aleg acum cu reproșuri ale colegilor care își pierd banii și timpul în zadar în ședințe de judecată mereu amânate.

 
Vitalia PAVLICENCO, președintele PNL

Comentarii

Lasă un răspuns