În anul 2018, PNL are 9 priorități pentru Chișinău – a doua capitală românească. PROGRAMUL de Dezvoltare a Municipiului Chișinău, propus de candidatul Alexandra CAN la funcția de Primar General din partea Partidului Naţional Liberal

Mulțumim colegilor din Consiliul Unirii, din PNL,

în special dlor Timotei Țurcanu și Mihai Severovan, pentru elaborarea Programului.

În anul 2018, PNL are 9 priorități pentru Chișinău – a doua capitală românească

Principii generale

PNL s-a constituit, în a treia formulă politică, în decembrie 2006, fiind înregistrat în februarie 2007, în plin regim comunist.

Pentru prima dată național-liberalii au participat la alegeri în cadrul scrutinului local din martie 2007, când, la numai o lună după înregistrare, PNL a obținut 3 la sută în Chișinău și 1 la sută în republică.

Platforma electorală-2007 a PNL – http://www.e-democracy.md/elections/local/2007/opponents/pnl/program/ – se intitula  “Uniunea Interstatală România — Republica Moldova — un proiect românesc european!”, urmată de conceptul politic de dezvoltare a celui de-al doilea stat românesc – ”Alături de România, prin România — în Uniunea Europeană!” – concept îmbrățișat,  în prezent, de tot mai multe entități politice și civice.

Partidul Naţional-Liberal a apărut pe arena politică dincoace de Prut drept partid al renaşterii naţionale şi al europenizării. Platforma electorală PNL-2007, la fel ca și Platforma electorală PNL-2018, include principiile de bază ale Programului politic “Prin libertate, spre bunăstare”, ale Manifestului-apel privind imperativul solidarizării naţionale – http://pnl.md/?p=3806 și ale Platformei electorale din 2014 cu cele 18 priorități, propuse de Partidul National Liberal în vederea demarării procesului de Reunire cu Patria-mamă România.

PNL concepe și alegerile din 2018 ca pe o oportunitate pentru promovarea idealului de Reîntregire națională.

PNL pledează pentru ireversibilitatea orientării europene a societății, deși constată compromiterea demagogică și chiar criminală a acestui obiectiv de către guvernările postcomuniste, ce s-au arătat fals europeniste.

PNL reiterează trei principii de bază din Platforma electorală pentru Alegerile locale-2007:

 • modernizarea localităţilor, prin utilizarea fondurilor europene, obţinute cu ajutorul României;
 • descentralizarea reală a administraţiei publice locale, aplicarea principiului european al autonomiei locale;
 • democratizarea actului de guvernare la nivelul comunităţii, prin transparenţă, libera concurenţă, competitivitate, implicarea cetăţeanului în luarea deciziilor şi controlul societăţii civile.

Doar asemenea transformări pot asigura desovietizarea, decomunizarea şi dekaghebizarea societăţii, fapt ce nu s-a produs din 1991 și până în prezent nici la nivel central, nici la cel local. Pentru aceasta se cere:

– împiedicarea ascensiunii falșilor socialiști-comunişti la guvernare;

– anchetarea uzurpatorilor puterii de stat, care au condus la oligarhizarea societăţii;

– aplicarea Conceptului-program de integrare concomitentă românească și europeană.

PNL acuză prefacerea definitivă a statului în unul oligarhic, de trafic de influenţă, prin folosirea puterii de stat pentru îmbogăţirea unei clientele politice.

Puterea luptă contra oponenţilor politici şi a oamenilor de afaceri cu activităţi legale, de aceea, PNL vede ieşirea prin crearea de condiţii favorabile extinderii rapide a clasei de mijloc — baza societăţii liberale.

Într-o societate cu derapaje antidemocratice şi justiţie selectivă, sunt imposibile administrarea locală eficientă, descentralizarea şi autonomia financiară — condiţii obligatorii pentru rezolvarea problemelor comunităţilor locale. Nu se pot asimila eficient nici fonduri în cadrul Politicii Europene de Vecinătate.

PNL reclamă solidarizare pentru o apropiere maximă între cele două state românești și redobândirea unităţii naţionale în spaţiul etnocultural comun al acestora.

PNL propune un Program social-economic de europenizare a localităţilor săteşti şi orăşeneşti, ce va transforma radical infrastructura localităţilor, va include, la nivel rural, asfaltarea principalelor drumuri săteşti, gazificarea fiecărei locuinţe, crearea sistemelor de apeduct şi de canalizare, de salubrizare centralizată.

PNL pledează pentru principiul concursului public în selectarea, la toate nivelurile, a cadrelor menite să manifeste responsabilitate, inteligenţă şi profesionalism în a găsi soluţii concrete diverselor probleme și pentru principiul aflării funcţionarului în serviciul cetăţenilor, şi nu invers.

Votul pentru Programul politic al PNL este un vot al demnităţii naţionale, al viitorului nostru românesc şi european.

             PROGRAMUL

  de Dezvoltare a Municipiului Chişinău propus de candidatul la funcţia de Primar General din partea Partidului Naţional Liberal

Avem o șansă rară. Să profităm de ea, muncind la 9 priorităţi!   

Prioritatea nr.1: Politici urbanistice principiale

Prioritatea nr.2: Actualizarea Planului de Dezvoltare socio-economică a Municipiului.

Prioritatea nr.3. Extinderea pe piaţa investiţională a instituţiei dezvoltatorului

Prioritatea nr.4: O altă abordare a transportului urban și a comunicațiilor

Prioritatea nr.5: Mediul ambiant

Prioritatea nr.6: Modernizarea habitatului suburban

Prioritatea nr.7: Managementul şi politica decizională în Primărie

Prioritatea nr.8: Politici sociale

Prioritatea nr.9: Atragerea investiţiilor (coloana vertebrală a economiei) printr-un Plan Marshall şi conversiunea remitențelor!

În municipiul Chişinău domină haosul urbanistic, presiunea insuportabilă a transportului asupra mediului urban şi dezmăţul infracţioal, care ne provoacă dezamăgire și amărăciune. Dar trebuie să folosim şansa de revenire la normalitate. Care sunt aşteptările cetăţenilor?

 • înlăturarea problemelor menţionate
 • funcţionarii publici să nu fie corupţi şi să servească onest cetăţeanul.

PROPUNEM proiecte şi măsuri prioritare de modernizare şi dezvoltare durabilă a Municipiului:

Prioritatea nr.1: Politici urbanistici principiale

 • corectarea Planului Urbanistic General (PUG), aducându-l – pentru partea istorică centrală a oraşului – la statutul de zonă protejată de categorie naţională. Planul va avea statut de Constituţie /Biblie a Municipiului;
 • elaborarea PUZ şi PUD pentru localitățile afiliate Municipiulu;
 • stabilirea zonelor protejate cu mai multe spații publice libere de comerț şi automobile, în care oamenii să poată comunica și interacționa;
 • stoparea distrugerii spaţiilor verzi şi plantarea de noi spaţii pentru recrearea locuitorilor, în special a bătrțnilor și a copiilor;
 • cercetarea şi valorificarea patrimoniului arhitectural;
 • amenajarea spaţiilor subterane;
 • amenajarea spațiilor suburbane;
 • precizarea regimurilor de construire – aliniamente; înălţime; procentul de ocupare a teritoriului (POT) şi coeficientul de utilizare a terenului (CUT);
 • stabilirea de reglementări ale aspectului exterior al construcţiilor;
 • revizuirea sistemelor de organizare structurală a transportului, drumurilor şi a nodurilor;
 • prioritizarea infrastructurile tehnico-edilitare (ansamblul sistemelor publice de furnizare/prestare a serviciilor de utilitati publice);
 • digitalizarea serviciilor oferite de Primărie și acordarea lor de la distanță;
 • crearea unor instrumente eficiente de asistare a deciziilor administraţiei municipale.

Miza: se vor crea obstacole în calea corupţiei de orice gen, a demolărilor şi construcţiilor neautorizate, a extinderii haosului urbanistic.

Prioritatea nr.2: Actualizarea Planului de Dezvoltare socio-economică a Municipiului.

 • substituirea paradigmei: de la consum şi remitenţe investiţional nevalorificate – la valorificarea corectă a resurselor renovabile (capital, oameni şi pământ);
 • stimularea competitivităţii pentru o economie inovativă şi sustenabilă, ridicarea bunăstării şi calităţii vieţii, cu protecţia mediului şi cu eficienţă energetic;
 • coparticiparea, cu aport organizaţional şi financiar, la construcţia şoselei auto de centură în jurul Chişinăului (proiect de anvergură al unui fost Minister al Transporturilor în valoare de 200 milioane euro);
 • restaurarea – în baza Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – a Centrului istoric (în 10 ani);
 • formarea unui Consiliu Consultativ al Primăriei din reprezentanții ai Societăţii Civile care să expertizeze și avizeze proiectele de construcție, inclusiv amplasarea unităților industrial și de comerţ (gherete, terase, curţi, parcări, staţii PECO, hale de producţie etc.) – ca un prim-filtru de epurare a proiectelor neconforme Conceptului de Dezvoltare și Planurilor Urbanistice;
 • crearea, pe bază de voluntariat, a Gărzii Urbanistice (se cunosc peste 2000 de construcţii ilegale);
 • restabilirea spaţiilor verzi pierdute în ultimii ani (peste 300 din totalul de 3500 ha).

Miza: se vor implica în procesul decizional, în asigurarea transparenţei şi a respectării Legii societatea civilă, locuitorii Municipiului.

Prioritatea nr.3. Extinderea pe piaţa investiţională a instituţiei dezvoltatorului

 • practica europeană “fee-development”, cu implicarea unor echipe competente pe întreg palierul problemelor investiţionale de dezvoltare, ce vor elimina schemele de excrocherii în construcţia blocurilor rezidenţiale pe seama investitorilor particulari – viitorii proprietari de locuinţe;
 • îmbunătățirea Programului de construcţie a locuinţelor sociale (la preţ < 300 EURO/M2) – „PRIMA CASĂ”;
 • crearea unui Fond de Susţinere a Dezvoltării construcţiilor locative pentru familiile tinere, cu pregătirea şi comercializarea la licitaţie a terenurilor de construcţie, dotate cu infrastructură – cu garantarea de răscumpărare a 25 % din fondul de locuinţe construit, dacă vor corespunde standardelor „locuinţa clasa-econom”.

Miza: tranziţia sistemului investiţional spre practica europeană, în beneficiul populaţiei, al investitorilor şi al Primăriei; stoparea componentei infracţionale, ridicarea nivelului calităţii în construcţii.

Prioritatea nr.4: O altă abordare a transportului urban și a comunicațiilor

Extinderea rapidă a zonelor periferice şi creşterea mobilităţii populaţiei ce se deplasează cu unităţile personale de transport și autobuzele de rută înseamnă, în perioada de tranziţie, o mai mare solicitare pentru partea centrală, istorică a urbei, unde dezvoltarea infrastructurii rutiere este îngreuitaă. Direcţia de dezvoltare a reţelei stradale devine descongestionarea centrului de tranzit şi limitarea treptată a transportului rutier în partea istorică a orașului.

Direcţiile prioritare de modernizare/dezvoltare (Master-Plan) în domeniu:

 • reţelele transportului public urban şi suburban să se proiecteze şi să se dezvolte ca un sistem integrat;
 • întroducerea transportului rapid, cu o viteză de comunicare de 25-45 km/oră, prin sistemul de Bus Rapid (cu substituirea treptată a microbuzelor de rută);
 • o infrastructură rutieră cu parcaje auto, prin implementarea tehnologiei germane a „parcărilor ECO” sub formă de gazoane verzi; în microraioane pot fi parcări mecanizate multietajate ş.a.;
 • piste pentru bicicliști, unite într-o rețea de piste ca transport alternativ pe distanțe mici și medii, ce ar diminua presiunea pe transport public şi pe mediu. Obiectivele rutiere reabilitate şi cele noi să prevadă piste trasate pentru biciclişti pe carosabil. Unde dimensiunile nu permit – pe trotuare;
 • extinderea rețelei de troleibuze, cu staţii-teminus lîngă şoseaua de centură, ce va fi construită prioritar;
 • reamplasarea Garii Auto din Centrul orașului(în zona rîului Bîc, str.Munceşti ori în alte locuri. Piața Centrală să rămână o piață agro-alimentară;
 • autorizările de construire a obiectivelelor și instituțiilor de interes public să fie condiţionate cu amenajarea de parcări în limita teritoriului, a proprietății private a beneficiarului /investitorului;
 • amenajarea – prin studii de prefezabilitate – a intersecţiilor, cu o perspectiva de două niveluri, a acestora, acum – inadmisibil de puţine;
 • în cazul creşterii ponderii zonelor rezidenţiale exterioare a oraşului, acestea să se amplaseze preponderant în zona şoselei de centură din jurul oraşului, unde să se creeze puncte de transfer, dotate cu parcări tip P&R (park and ride) pentru a nu admite majorarea traficului pe traseele radiale;
 • construcţia de străzi şi magistrale cu flux continuu după construcţia centurii de ocolire;
 • alocarea de investiţii publice şi atragerea celor private în dezvoltarea infrastructurii pietonale, cutrotuare amenajate pentru pietoni, treceri pietonale denivelate/subterane şi repararea celor existente, locuri de așezat, rampe pentru cărucioare, stâlpi de delimitare a trotuarelor. Interzicerea parcării automobilelor pe trotuare, prin bariere de protecție, mai ales în sectorul Centru; participarea obligatorie a proprietarilor de imobile la menţinerea curăţeniei pe spaţiile adiacente.
 • un Master Plan General al Transportului Urban (HARTA cu PROIECTELE DIN MPGT).

Aceste elemente se vor lua în considerare la elaborarea noului plan urbanistic general (vezi Prioritatea nr.1).

Miza: Abordarea unui principiu nou – “Planificare şi dezvoltare durabilă pentru oameni”; îmbunătăţirea radicală a mediului urban.

Prioritatea nr.5: Mediul ambiant

 • un sistem viabil de management al deşeurilor. Organizarea unei industrii noi de prelucrare/reciclare a deşeurilor, prin care investiţiile, mai uşor de accesat, reclamă sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivel regional, în paralel cu închiderea depozitelor de deşeuri neconforme;
 • finanțarea, din fonduri speciale (naţionale şi europene), a măsurilor de colectare, sortare, transportare, tratare şi depozitare a deşeurilor, combinate cu măsuri de reducere a cantităţii de deşeuri organice menajere, conform principiilor și practicilor UE în domeniu (Suedia procesează 96% din deşeuri menagere, iar R.Moldova – 1%);
 • aplicarea principiului «cine poluează – plăteşte» — compensarea daunei pricinuite mediului înconjurător şi sănătăţii populaţiei;
 • elaborarea unui Master-Plan al Sistemului de Management integrat al deşeurilor solide în întreg Municipiul.
 • atragerea de fonduri pentru construcţia unei uzine de ultima generaţie (tehnologia de piroliză la temperaturi ridicate de prelucrare termică a deșeurilor solide, fără poluare); instalarea, la poligonul din Ţînţăreni, a unei uzine mobile de colectare a biogazului, cu producerea energiei termoelectrice şi a unei sere industriale;
 • curăţirea, cu tehnologii noi, a lacurilor în zonele de agrement. Amenajarea zonelor adiacente prin parteneriat public-privat, reabilitarea şi amenajarea albiei râului Bîc;
 • un Program pentru parteneriat public-privat: „FAS&CIP” (faţadă-acoperiş-scară şi curte-iluminare-parcare), cu reabilitarea termică a faţadelor şi modernizarea acoperişurilor, implementarea experienţei europene (la Copenhaga dezvoltatorii sunt obligaţi să execute acoperişuri verzi, ce absorb bioxidul de carbon şi apele fluviale, protejează contra razelor ultraviolete ș.a.) la blocurile de locuit şi instituţiile publice din municipiu; încurajarea investitorilor pentru proiecte de reabilitare termică a imobilelor din sfera bugetară (proiect-pilot), în perspectivă – şi a blocurilor rezidenţiale, prin contracte de servicii energetice (ESKO);
 • un proiect-pilot de reorientare a dezvoltatorilor de la construcţia blocurilor noi spre modernizarea blocurilor de locuit vechi;
 • amenajarea/reabilitarea curţilor de cartier – a căilor de acces, a locurilor de colectare a gunoiului, a spaţiilor verzi, a locurilor de odihnă, a terenurilor de joacă pentru copii;
 • construcţia, prin parteneriat public-privat, a parcărilor verzi-eco (experienţa germană) pe terenuri adiacente imobilelor publice şi agenţilor economici;
 • promovarea conceptului de Dezvoltare Durabilă/proiect de ţară, în baza unui proiect-pilot, public-privat: Clusterul „SinProiectInvest-EV” (structura organizatorică a clusterului se anexează).

Miza: Schimbarea viziunilor asupra calității vieţii şi stării mediului înconjurător, aderarea la trendul global de dezvoltare durabilă – „Economia Verde”. Impactul va avea şi încărcătură educaţională.

Prioritatea nr.6: Modernizarea habitatului suburban

 • consultări săptămânale cu primarii localităților afiliate Municipiului pe problemele din Program;
 • implementarea a cinci proiecte-pilot de dezvoltare durabilă – modernizarea localităţilor suburbane, menite să genereze o nouă piaţă BIO, substituind importul masiv de produse alimentare pe piaţa Municipiului.

Măsurile de bază ale acestui mega-proiect:

 • organizarea unei agriculturi ecologice performante în comunele municipiului, pe suprafeţe mici şi medii, prin modernizarea tehnologică, management durabil al solului şi schimbarea paradigmei de dezvoltare socio-economică. (Conceptul de proiect „Schimbarea paradigmei de dezvoltare socio-economică a R. Moldova, Consiliul Nnirii, 2012”). Această tendinţă şi şansă pentru R.Moldova în context european vine ca un DAR de la Dumnezeu;
 • implementarea în şcoli/licee la sate, a proiectului „formarea tânărul fermier”, popularizând conceptul : ”Fiecărui liceu – un grup (cluster) de mini-ferme ecologice de excelenţă” (concept de proiect elaborat de Consiliul Unirii);
 • amenajarea pieţelor agro-alimentare cu un comerţ civilizat în interesul consumatorului şi al producătorului;
 • promovarea agro-turismului prin crearea unui Parc-Eco pe o suprafaţă totală de 1000–3000 ha, ai cărui rezidenţi vor fi structuri de afaceri format „Eco-Ferma” cu profil de turism rural „verde” și agricultură ecologică „Green-PIK”, asociate în mini-clustere (grupuri) din mini-ferme (eco-ferme tematice). Nucleul structurilor este un proiect inovaţional inedit: Solar bio-vegetal pasiv (cunoaștem deținători ai licenţei de brevet pentru construcţie);
 • crearea a două centre agroindustriale cu hab-uri în Grătieşti și Vadul-lui-Vodă;
 • construcţia unei staţii-pilot de biogaz cu microcentrală termo-electrică cu turbină (în perspectivă, în fiecare localitate din componenţa Municipiului) ca în Gussing, Austria;
 • preluarea experienței Sloveniei cu privire la promovarea investiţiilor în dezvoltarea segmentului „energiei verzi” (solare).

Miza: Atragerea investiţiilor în economia Municipiului, dezvoltarea agro-turismului eco, crearea locurilor noi de muncă, mărirea atractivităţii zonelor suburbane şi acumularea experienţei în schimbarea paradigmei de dezvoltare socio–economică, pentru replicarea ulterioară pe întreg teritoriul R.Moldova; pentru un viitor brand de „Oraş Verde” (Green City) al Mun.Chişinău, în sensul valorificării celor mai avansate practici adecvate Economiei Verzi.

Prioritatea nr.7: Managementul şi politica decizională în Primărie

 • toate deciziile importante cu impact major asupra locuitorilor Municipiului se vor lua prin consultări publice, inclusiv referendumuri, ca locuitorii să-şi exprime liber opinia despre municipiu, cartier, bloc de locuit; practicarea dialogului continuu cu persoanele cu dizabilităţi, pentru mai bune condiţii de viaţă, dezvoltând parteneriate cu sistemele lor asociative;
 • instituirea Consiliilor de cartier, conform spiritului Legii despre Administraţia Publică Locală – „aproprierea procesului decizional şi a serviciilor de cetăţeni”. Propunerile Consiliilor vor fi discutate în structurile Primăriei;
 • introducerea în managementul Primăriei a modelului propus de renumitul savant român Florin Colceag – Policy Making! – o echipă din cei mai buni specialişti într-un domeniu vor fi plasaţi în structurile Primăriei, pentru a da continuitate programelor, indiferent de primarul sau fracţiunea ce succede la administrare;
 • o echipă de studenți de la drept vor analiză contractele de licitaţie și darea în chirie a bunurilor municipale.Studenții vor căpăta o bună practică, iar Primăria – o evaluare cu costuri mici a contractelor. Ulterior, juriștii Primăriei se vor ocupa de rezilierea contractelor dubioase;
 • PNL a propus, primul, în anul 2007, Serviciul unic de apeluri de urgență 112, ce se implementează din acest an. Se va moderniza sistemul informatic şi informaţional, pentru a asigura circulaţia informaţiilor în cadrul primăriei, asigurând transparenţa acţiunilor şi investiţiilor primăriei. Extinderea standardului e-guvernare;
 • pentru a atrage investiţii, se va crea un Centru de scriere proiecte (în componenţa Direcţiei

Patrimoniul municipal Chişinău), pentru a nu rata oportunități de dezvoltare precum atragerea fondurilor europene, a partenerilor de dezvoltare, din SUA);

 • evaluarea patrimoniul public municipal, cu rezultatele făcute publice. Înstrăinarea se va produce, în caz de necesitate argumentată, prin licitații deschise, ca bugetul municipal să câștige din vânzări;
 • expertizarea structurii funcţionale a Primăriei, cu optimizarea funcţiilor; a structurilor, adecvat dezideratelor şi priorităţilor ce le stau în sarcină, cu precădere gestionarea proiectelor;
 • înaintarea unor proiecte de decizii Consiliului Municipal;
 • formarea unui grup de expertiză din specialişti care vor face studii de impact și de analiză a nevoilor, menite să împiedice apariţia de decizii abuzive sau aberante;
 • restabilirea monumentului sacru al demnităţii naţiunii române – “TURNUL DEZROBIRII BASARABIEI”, monument de valoare arhitecturală de neestimat, cu încărcătură spirituală necesară unităţii naţionale, şters de pe faţa pământului de Armata Sovetică în anul 1944;
 • amenajarea în Grădina Publică „Ştefan cel Mare” în format de spaţiu deschis a unui mini-teatru de recital de poezie şi muzică patriotică -„La sfat cu M. Eminescu”;
 • atribuirea Bulevardului Moscovei a denumirii „Dumitu Matcovschi”, în memoria marelui poet şi scriitor naţional;
 • pentru stabilirea impozitelor pe proprietate mai mare de 1,5 milioane de lei, pentru persoane fizice până la 4% din valoarea proprietății (exemplul Singapore, Albania);
 • crearea unui Fond de proteţie socială a categoriei de pensionari cu pensia mai mică de 1500 lei (un supliment la pensie de 200-500 lei; compensare la facturile pentru energia termică 50% etc.).

Miza: aplicarea unui management bazat pe priorităţi; ridicarea nivelului de încredere a populaţiei în instituţia primăriei, începând de la cartier.

Prioritatea nr.8: Politici sociale

Scopul şi misiunea de bază al Administraţiei Publice Locale este prestarea serviciilor publice de calitate pentru cetăţeni. Funcţionarul public, prin definiţie, servește cetăţeanul. Acest postulat va fi în atenţia permanentă a Primarului şi impus funcţionarului primăriei. Sloganul „Servim în fiece zi cu dăruire și onestitate cetăţeanul” va fi chintesenţa relaţiei Primărie–Cetăţean.

Proiectele enumerate în continuare necesită un volum impunător de investiţii (sute de milioane de EURO). Iată-le:

 • Educaţia, Sănătatea şi Cultura –  petrele de temelie ale unei Naţiuni. Ținem cont de axioma: progresul economic atrage după sine şi progresul social! Pe agenda priorităţilor Primăriei vor fi în permanenţă politicile specifice pentru pensionari, persoane cu disabilităţi, tineret, elitele societăţii, familiile cu mulţi copii şi alte categorii defavorizate. Pentru fiecare din aceste categorii vor fi iniţiate programe de susţinere şi ajutorare. O sursă financiară de susţinere va fi un Fond de solidaritate, alimentat și din acumularea amenzilor pentru încălcarea legilor, deciziilor şi din comiterea infracţiunilor pe teritoriul municipiului;
 • implementarea programelor „Laptele și cornul” și ”Detox Pro” – programe de detoxifiere cu sucuri naturale presate la rece, lapte de nuci. Alimente proaspete, gustoase și sănătoase în fiecare zi pentru copii, în şcoli şi grădiniţe (Programul de încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli şi Programul “Lapte şi corn” (implementate la nivel naţional în România, conform legislației europene începând cu anul şcolar 2017-2018, asigură participarea României la Programul pentru şcoli al UE în perioada 2017-2023 și semnifică un Program pentru şcoli cu două componente – distribuirea de fructe/legume proaspete și lapte natural de consum/produse lactate fără adaos de lapte praf);
 • instalarea în toate şcolile, grădiniţele de copii şi instituţiile medicale a sistemelor de ventilaţie cu recuperare de căldură;
 • formarea în mediul social al convingerii că viitorul aparţine societăţilor bazate pe cunoştinţe!, iar cunoștințele pot fi atribuite prin educație. Din aceste considerente, viitorul statului este asociat direct cu tineretul. Educaţia va ocupa un rol important în strategia de dezvoltare, fiind stimulată şi motivată pozitiv pe diverse căi; Asigurarea condiţiilor de creare a locurilor de muncă pentru tineret și a înaintării ofertei de case sociale ieftine (vezi Prioritatea nr.1); dezvoltarea antreprenoriatului în mediul tineretului; vom opta pentru transferul de expertiză din UE / România în soluţionarea problemei şomajului în rândurile tineretului;
 • utilizarea fără compromisuri a măsurilor legale coercitive şi de constrângeri faţă de factorul infracţional, antisocial şi imoral. Primăria, prin intermediul poliţiei şi a altor organe coercitive municipale, va asigura şi va duce răspunderea pentru liniştea şi siguranţa cetăţenilor;
 • în politica de cadre/specialişti vom aplica principiul selectării corecte (prin concurs) + formarea profesională continuă + politica socială flexibilă =

Prioritatea nr.9: Atragerea investiţiilor (coloana vertebrală a economiei) printr-un Plan Marshall şi conversiunea remitențelor!

 • Vom promova dezideratul naţional de aderare la UE – (obiectiv național), utilizând calea cea mai scurtâ, eficientă şi puţin costisitoare – „Reîntregirea şi Modernizarea Ţării prin implementarea unui Plan Marshall: România – Republica Moldova *2018” (Studiul de caz  «PLANUL  MARSHALL» România – R. Moldova : argumente, reflecţii, concluzii, concept de proiect, 2014, Fundaţia Turnul Dezrobirii Basarabiei).

Ce însemnă pentru R.Moldova UNIREA?

 • calea dezvoltării investiționale (bani pentru agricultură şi infrastrutură), cu aplicarea principiului  „more for more!”
 • libertate, bunăstare, securitate, respectarea dreptului omului, justiţie, Stat Democratic de Drept etc.

Clasa politică de pe ambele maluri ale Prutului va semna un Pact pentru Modernizare*.

Miza Pactului va fi stabilirea unui modus-vivendi pentru societatea divizată şi mobilizarea întregii societăţi prin sloganul: „În UE, prin modernizarea şi Reîntregirea României în 2018-2020!”

Implementarea Planului Marshall poate însemna un efort investițional din partea României + UE + SUA + alţi Parteneri de Dezvoltare + voința politică a elitei din R. Moldova şi România …

 • valorificarea maximă a relaţiilor cultural-ecomomice pe axa: Chişinău-Iaşi (oraşe înfrăţite: două inimi gemene);
 • sursă importantă de investiţii (miliarde de EURO) de neneglijat: atragerea şi conversiunea remitenţelor în investiţii (inclusiv prin coparticiparea la Planul Marshall). Promovarea valorificării proiectelor investiţionale prin aplicarea mecanismului de CrowdInvesting (finanţarea populară).

NB: Migranţii moldoveni păstrează la ciorapi mai mult de 7 miliarde de EURO! Viziunea generală în raport cu DIASPORA se regăseşte în sintagma: “Aducem DIASPORA acasă!”, pentru care vor fi create următoarele condiţii:

 • O Bancă de Investiţii/Dezvoltare cu capital mixt: 50 – statul şi 50 – migranţii moldoveni interesaţi;
 • Crearea, pe aceleaşi principii, cu participarea României, a unui Fond mutual de Investiţii; a Fondului de Garantare a creditelor şi a unei Companii de Leasing; a Centrului moldo-român de cooperare în afaceri şi investiţii. Iniţierea unui apel şi susţinerea pe această cale a participării Diasporei şi Guvernelor R.Moldova şi României la finanţarea şi construcţia obiectivului anunţat “ARENA CHIŞINĂU”;
 • Deschiderea, prin solicitarea ajutorului României şi altor parteneri de dezvoltare, a incubatoarelor şi a parcurilor agroindustriale, agroturistice şi tehnologice (exemplul Israelului);
 • Asigurarea coparticipării cu o componenta investiţională a migranţilor moldoveni la aplicarea proiectelor în cadrul Planului Marshall;
 • Descătuşarea mediului de afaceri (de monopolism nejustificat, taxe şi birocraţie exagerate etc.), printr-o fiscalitate prietenoasă şi echitabilă (exemple: Albania, Singapore);
 • Deschiderea la MOLDEXPO din Chișinău a Filialei ROMEXPO.

Chișinău, mai 2018

ANEXELE

Le publicam in curind

 

Comentarii

Lasă un răspuns

Partidul Național Liberal © 2014 Privacy Policy
Menu Title