PNL a depus Demersuri-plângeri pe magistrații de la Curtea de Apel la CSM și la Procuratura Generală

intrebdebate-247x164Conform informațiilor oferite de Cancelaria CA ieri staf-ului PNL (că pe site-ul CA nu figura nimic), azi, marți, la ora 10.00, trebuia să fie examinat Recursul legat de hotarârea Judecătoriei Anenii Noi de respingere a solicitării de renumărare a voturilor pentru Consiliul raional. Dimineața, pe site-ul CA figura Anenii Noi, însă nu Consiliul raional ca și subiect al cauzei, ci altă localitate. Iar la venirea noastră la CA ni s-a remis decizia adoptată, pe ascuns și pe furiș, fără anunț public, încă de ieri.

Din această cauză, am depus plângeri la Consiliul Superior al Magistraturii și la Procuratura Generală. Conform opiniei unui avocat notoriu, PNL e singurul partid care luptă atât de deschis și curajos contra fraudării alegerilor.

Ceea ce am mai dori să adăugăm aici, înainte de a publica plângerile, este că e de presupus faptul că situația descrisă în ele – suntem siguri – s-a înregistrat, ca fenomen și metodă de fraudare a alegerilor, în toate Consiliile electorale în aceste alegeri locale furate de guvernanții corupți.

Către Consiliul Superior al Magistraturii,
de la Vitalia Pavlicenco,
președintele Partidului Național Liberal din R.Moldova
Calea Ieșilor nr.6, etaj 4, tel.022211818, 069111682/068202976

D E M E R S

Prin prezentul, Vă adresăm solicitarea ca, în regim de urgență, pentru că suntem încă în cadrul legal al procesului electoral, să examinați modul în care completul de judecată de la Curtea de Apel (N.Cernat, L.Bulgac, I.Muruianu) au decis, irevocabil, în cauza PNL versus Consiliul electoral Anenii Noi, unde există semne vădite de falsificare a rezultatelor votării, în ceea ce privește opțiunile exprimate pentru consilierii raionali.

Cu toate că, în conținutul deciziei se recunosc, practic, încălcările neadmise de legislației și care indică amestec uman abuziv în sumarea voturilor pentru primari, în localități, pentru consilii locale și pentru consilii raionale, completul de judecată le-a considerat nesemnificative, când, de fapt, un vot decide dacă un partid are sau nu are un consilier raional.

Astfel, semnele clare de fraudare, când pentru primari și consilii locale, în localități, se exprimă un număr de voturi, iar pentru consiliile raionale un număr majorat pentru partidele parlamentare influente și, dimpotrivă, un număr de voturi redus pentru consilieri raionali în cazul partidelor extraparlamentare, denotă că voturile plusate enigmatic pentru consilierii raionali din partea partidelor parlamentare au fost furate de la partidele extraparlamentare, ca să nu aibă acestea consilieri raionali.

Nu mai menționăm încălcarea gravă că se împart un număr egal de buletine de vot pentru alegerea primarului, consiliului local și consilierilor raionali, dar la calculare apar cifre de buletine remise DIFERITE. Deși ridică semne de întrebare și încheierea numărării voturilor în zorii zilei, fapt ce arată că se așteptau rezultatele din alte sate ale raionului, ca să se decidă cum să fie sumate voturile în interesul unui anume concurent electoral.

În timp ce în formularul procesului-verbal cu privire la rezultatele numărării voturilor scrie clar că ”numărul de alegători care au primit buletine de vot trebuie să fie identic cu numărul de alegători care au semnat în listele electorale la primirea buletinului de vot”.

Deși completul de judecată a recunoscut aceste fapte, a respins cererea PNL de renumărare a voturilor printr-o decizie irevocabilă, pentru care cerem examinarea cazului de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Este de menționat și cazul nepermis de a furniza Cancelaria CA date false prin telefon referitor la examinarea Recursului, care a fost examinat, de fapt, fără a fi afișat pe site-ul CA și ne-am pomenit cu DECIZIA pronunțată pe furiș.

Rugăm să interveniți pentru reexaminarea cauzei.

ANEXĂ:

1. DECIZIA 3 r-480/15 din 29 iunie 2015.
2. Proces-verbal privind rezultatele num[r[rii voturilor la alegerea primarului din s.Puhăceni, Anenii Noi.
3. Proces-verbal privind numărarea voturilor pentru consiliul local, satul Puhăceni.
4. Proces-verbal privind num[rarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi..

Vitalia PAVLICENCO, președintele PNL
30.06.2015

Către Procuratura Generală a Republicii Moldova
din patea Vitaliei Pavlicenco,
președintele PNL din Republica Moldova

D E M E R S

Prin prezentul, solicităm examinarea modului subiectiv și abuziv în care a fost soluționată, în Curtea de Apel Chișinău, cauza ”PNL versus Consiliul electoral Anenii Noi”, prin Decizia 3r-480/15 din 29 iunie 2015 – complet de judecată N.Cernat, L.Bulgac, I.Muruianu. O parte din argumentele noastre privind fraudarea procesului electoral în cazul Anenii Noi sunt expuse în Demersul adresat Consiliului Superior al Magistraturii, iar celelalte argumente sunt expuse în Cererea de Recurs, pe care le anexăm, împreună cu procese-verbale ale numărării voturilor în unele localități din raion.

Solicităm examinarea legalității luării deciziei în Curtea de Apel, în condițiile când orice vot exprimat de cetățean trebuie luat în considerație și trebuie să își găsească expresia politică într-un rezultat final numărat corect al voturilor date.

Anexă – 21 file

Vitalia Pavlicenco,
președintele PNL

Judecătoria Anenii Noi

Solicitant: DAVID Alexandru, reprezentant PNL.

Dom. s.Floreni, str.Cobzarilor 1, r.Anenii Noi, tel.069171666.

 

C E R E R E

cu privire la dispunerea renumărării voturilor pentru consiliul rational Anenii Noi

Din procesele verbale analizate şi datele preliminare de pe siteul CEC.md, rezultă că Partidul Naţional Liberal a obţinut un număr extrem de mic de voturi la consiliul raional Anenii Noi, în situaţia în care, acolo unde PNL are candidaţi la funcţia de primar, şi consilieri locali, se atestă că numărul de voturi pentru consiliul raional este mult prea mic cu numărul de voturi pentru primar sau consilieri locali.

Nu în aceeaşi situaţie este unul dintre contracandidaţii PNL, şi anume spre comparaţie PLDM, obţine un număr mai mare de voturi, la consiliul raional, pe cînd candidatul lor la primar şi lista de consilieri locali obţin un număr mai mic de voturi.

Această analiză, se constată iniţial doar pentru două localităţi, Floreni şi Hîrbăvăţ, ceea ce trezeşte suspiciuni, că lucrurile nu sunt tocmai corecte, avînd în vedere că în raioanul Anenii Noi sunt şi alte localităţi. În tabelul de mai jos, descrim situaţia doar din procesele verbale, pe care PNL le deţine.

Partidul NrSecţie de vot Localitatea Primar Consilier Local Consilier raional
PNL 21 Floreni 327 253 200
22 Floreni 126 100 84
PLDM 21 Floreni 264 242 273
22 Floreni 49 54 64
PNL 25 Hîrbovăţ 215 199 209
26 Hîrbovăţ 122 109 115
PLDM 25 Hîrbovăţ 182 189 194
26 Hîrbovăţ 108 109 116

 

În s.Floreni, unde PNL are candidat la primar, candidaţi la consiliul local şi respectiv participare pentru consiliul raional, avem următoarea situaţie:

 • Pentru PNL, la secţia Nr.21 din s.Floreni:
 1. la primar au votat – 327 alegători.
 2. la consiliul local – 253 alegători.
 3. la consiliul raional – 200 alegători

la secţia Nr.22 din s.Floreni:

 1. la primar au votat – 126  alegători.
 2. la consiliul local – 100 alegători.
 3. la consiliul raional -84 alegători.
 • Pentru PLDM, la secţia Nr.21 din s.Floreni:
 1. la primar au votat – 264 alegători.
 2. la consiliul local – 242 alegători.
 3. la consiliul raional – 273 alegători.

la secţia Nr.22 din s.Floreni:

 1. la primar au votat – 49 alegători.
 2. la consiliul local – 54 alegători.
 3. la consiliul raional – 64 alegători.

În s.Hîrbovăţ, unde PNL la fel are candidat la funcţia de primar, consiliul local şi consiliul raional,  situaţia la fel e aceeaşi, şi anume:

 • Pentru PNL, la secţia Nr.25 din s.Hîrbovăţ:
 1. la primar au votat – 215 alegători.
 2. la consiliul local – 199 alegători.
 3. la consiliul raional – 209 alegători.

la secţia Nr.26 din s.Hîrbovăţ:

 1. la primar au votat – 122  alegători.
 2. la consiliul local – 109 alegători.
 3. la consiliul raional – 115 alegători.
 • Pentru PLDM, la secţia Nr.25 din s.Hîrbovăţ:
 1. la primar au votat – 182 alegători.
 2. la consiliul local – 189 alegători.
 3. la consiliul raional – 194 alegători.

la secţia Nr.26 din s.Hîrbovăţ:

 1. la primar au votat – 108 alegători.
 2. la consiliul local – 109 alegători.
 3. la consiliul raional – 116 alegători.

Deoarece  procesele verbale privind rezultatele numărării voturilor, sunt material de strict evidenţă, solicit instanţei prin închiere ridicarea proceselor verbale de la secţiile de votare din raionul Anenii Noi, sau de la Consiliul Electoral de Circumscripţie Anenii Noi, pentru a putea fi anexate la materialele dosarului.

Fiind în dezacord cu rezultatele preliminare care pot afecta distribuirea mandatelor de consilieri raionali prin descrierea de mai sus, în baza art.60 alin. (21) din Codul Electoral, Partidul Naţional Liberal, solicită instanţei să dispună renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi.

Anexe:

Procura ce atestă împuternicirile.

Copia proceselor Verbale de la secţia de votare nr.21 din s.Floreni.

Copia buletinului de identitate

16.06.2015                                                                         A.DAVID

Şi anume, pentru candidatul PNL la primăria Floreni în secţia Nr.21 votează 327 alegători, apoi pentru consiliul local Floreni 295 alegători, iar pentru consiliul rational Anenii Noi doar 200 de alegători, în condiţiile în care PNL are acelaşi simbol pe toate buletinele de vot.

În secţia de votare Nr.22 din Floreni, la fel candidatul PNL la funcţia de primar obţine 126 de voturi, pentru consiliul local 100 de voturi, iar pentru consiliul rational doar 84 de voturi.

Pentru comparaţie, se atestă o situaţie inversă pentru  Partidul Liberal Democrat din Moldova, şi anume:

La secţia de vot Nr.21 pentru primar votează 264, pentru consiliul local 242, iar pentru consiliul raional 273 de alegători. La secţia de vot Nr.22, pentru primar votează 49, pentru consiliul local 54, iar pentru consiliul raional 64 de alegători. Observăm că PLDM obţine mai multe voturi pentru consiliul raional, comparativ cu numărul de voturi pentru consiliul local şi candidatul la funcţia de primar.

Către judecătoria Anenii Noi

de la David Alexandru, reprezentant PNL

D E M E R S

Prin prezentul, Partidul Naţional Liberal, reconfirmă poziţia sa privind renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi, asta în condiţiile în care, un vot poate influenţa distribuirea mandatelor în consiliul raional Anenii Noi. PNL aduce la cunoştinţă, că nu a avut posibilitate să posede reprezentaţi în secţii de vot, aşa precum prin lege partidele parlamentare dispun de reprezentanţi. În acest sens, PNL  a analizat informaţia de la asociaţii obşteşti ce monitorizează alegerile. În special asociaţia Promolex, a efectuat numărătoarea paralelă în municipiul Chişinău şi Bălţi, iar în urma acestei numărări paralele, s-a depistat diferenţe de voturi, diferite nerguli cît şi procese verbale eronate. Analizînd numărătoarea Promolex comparativ cu datele CEC, observăm diferenţe de voturi pentru fiecare concurent electoral, atît pentru municipiul Chişinău cît şi pentru municipiul Bălţi, ceea ce denotă că Anenii Noi nu e o excepţie, şi se admit erori, iar în cazul în care un vot poate înfluenţa distribuirea mandatelor, se cere renumărarea voturilor pentru consiliul raional Anenii Noi, astfel în urma renumărării fiecare concurent electoral, să obţină exact ceea ce a votat cetăţeanul.

ANEXE:

Rezultatele numărării paralele a Promolex, pentru mun.Chişinău.

Rezultatele numărării paralele a Promolex, pentru mun.Bălţi.

http://www.promolex.md/upload/docs/numparvot-2015_1434377386ro_.pdf

23.06.2015                                                                           A.David

Curtea de Apel Chişinău,

prin intermediul Judecătoriei Anenii Noi,

recurent: DAVID Alexandru, dom.s.Floreni, str.Cobzarilor 1,

 r.Anenii Noi, tel.069171666, reprezentant PNL.

Intimat: Consiliul Electoral al Circumscripție

Electorale raionale Anenii Noi Nr.4.

 CERERE

de recurs împotriva Hotărîrii Nr.3-116/15 a judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015

Prin hotărîrea judecătoriei Anenii Noi Nr.3-116/15 din 23 iunie 2015 s-a respins contestația depusă de reprezentantul Partidului Național Liberal, David Alexandru, cu privire la renumărarea voturilor la alegerea consiliului rational Anenii Noi, ca fiind neîntemeiate.

PNL nu este de acord  cu hotărîrea în cauză, din următoarele motive:

Din constatările asociaţiei obşteşti ce monitorizează alegerile, Promolex, care sunt îngrijoritoare, http://www.promolex.md/index.php?module=press&cat=0&item=1780 observăm următoarele:

– Publicitate electorală la o distanță mai mică de 100 de m de Secţia de Votare a fost depistată la Secţia de Votare Nr. 35, Şerpeni, r.Anenii Noi.

– La Secţia de Votare Nr.34, s.Speia, r.Anenii Noi, un candidat electoral la funcția de consilier local a urcat forțat doi alegători într-un automobil și în drum spre Secţia de Votare i-a amenințat cu răfuiala fizică și incendierea locuinței dacă nu votează pentru un partid.

Analîzînd şi datele de pe siteul http://www.cec.md/r/rez_t1_2015/ unde sunt reflectate datele în urma alegerilor locale generale din 14 iunie 2015, și Procesele Verbale,  depistăm date eronate, şi anume:

 • La secţia de votare Nr.6, or.Anenii Noi, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 582.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 582.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 581.

 

 • La secţia de votare Nr.32, s.Puhăceni, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 1500.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 1500.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 1511.
 • La secţia de votare Nr.34, s.Speia, constatăm următoarele:
 1. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru funcţia de primar este de 1273.
 2. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul local este de 1274.
 3. Numărul de alegători care au participat la votare (litera d din Procesul Verbal), pentru consiliul raional Anenii Noi este de 1274.

Numărul de alegători care au participat la votare şi care au primit buletine de vot, trebuie să fie identic cu numărul de alegători care au semnat în listele electorale la primirea buletinului de vot.

Este inadmisibil, că atît la Speia, cît şi la Puhăceni din Procesele Verbale să nu avem o claritate, deoarece constatăm că pentru primar şi consilieri locali participă la vot 1500 de alegători, iar pentru consiliul raional participă la vot 1511, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional. La fel trezește multe semen de întrebare ora la care au fost întocmite Procesele Verbale în s.Puhăceni, și anume ora  04.50 în data de 15 iunie 2015. Deci constatăm că numărarea voturilor în s.Puhăceni a durat în intervalul de timp 21.00 – 04.50, adică aproape 8 ore, după care contatăm în cele 3 Procese Verbale că au particpat la alegeri  fie 1500 sau 1511 alegători, fapt pentru care se impune renumărarea voturilor pentru a afla adevărul, sau poate aici și anume la această oră tîrzie unii concurenți electorali analizînd rezultatele pe întreg raioanul au calculat în așa fel, încît PNLului să nu îi ajungă exact un vot, pentru a obține un mandate de consilier raional.

Aceeaşi situaţie, o constatăm şi la secţia de Votare Nr.6 Anenii Noi, unde pentru primar şi consilieri local participă la vot 582 de alegători, iar pentru consiliul raional participă la vot 581, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional.

Deasemenea constatăm că numărul buletinelor de vot declarate nevalabile pentru consiliul raional Anenii Noi în urma scrutinului din 14 iunie 2015 este de 1091 din 33623 cetățeni care au participat la votare. Pentru comparație, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în raioanul Anenii Noi, au fost declarate nevalabile numai 919 buletine de vot din 40535 de cetățeni ce au participat la votare. Prin urmare numărul de buletine de vot declarate nevalabile este cu 172 de voturi mai mare în cadrul alegerilor locale, chiar și mai ales în condițiile unei participări mai reduse la alegeri cu circa 6912 de alegători față de alegerile parlamentare.

Stabilirea exactă a numărului de voturi valabile exprimate pentru fiecare concurent electoral în parte, este mai mult decît importantă pentru stabilirea numărului de mandate care revin fiecărei formațiuni politice în cadrul consiliului raional Anenii Noi și asigurarea unei stabilități de lungă durată pentru activitatea consiliului raional.

Alegerile locale au un specific aparte, unde membrul în biroul electoral are de numărat 3 buletine diferite. Constatăm că este un lucru obositor, iar factorul uman presupune unele erori. Renumărarea voturilor, chiar și pentru Consiliul Municipal Chișinău în 2011, dar și pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, a demonstrat că erorile umane, sau acțiunile intenționate sau neintenționate ale membrilor biroului electoral, au dus la falsificarea rezultatelor votării, sau prezentarea de date eronate.

De menționat, faptul că dezacordul PNL nu a apărut după totalizarea rezultatelor, așa cum e specificat în hotărîrea motivată a instanței, ci anterior, drept dovadă este faptul că PNL a depus cerere în instanța de judecată la data de 16.06.2015, pe cînd  președintele  Consiliului Electoral al Circumspcripției Electorale raionale Anenii Noi nr.4, a depus demersul cu procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării, la data de 17.06.2015.

La fel ținem să menționăm, că Judecătoria Anenii Noi, a dispus renumărarea voturilor pentru primar și consilier local în s.Țînțăreni, unde rezultă că au fost nereguli, odată ce a dispus renumărarea, iar cînd PNL solicită renumărarea voturilor pentru consiliul raioanl, aducînd probe elocvente, instanța nu admite cerințele PNL.

În urma acestor constatări, solicităm instanței de judecată, admiterea cererii și inițierea procedurii de renumărare a voturilor exprimate pentru consiliul raional Anenii Noi, în cadrul circumscripției electorale raionale Nr.4. Considerăm că aceste și alte încălcări pot influența redistribuirea mandatelor în consiliul raional Anenii Noi, în situația în care analîzînd șirul descrescător, Partidului Național Liberal îi lipsește un singur vot, pentru a obține un mandat de consilier în consiliul raional Anenii Noi.

În baza celor expuse și în conformitate cu art.60 alin (), 68 alin (4), 68 alin (6) al Codului Electoral

Solicit:

Admiterea recursului Partidului Național Liberal.

Casarea integrală a hotărîrii Judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 cu emiterea unei noi hotărîri prin care să fie admisă cererea Partidului Național Liberal şi să fie dispusă renumărarea voturilor pentru  mandatele de consilier în consiliul raional Anenii Noi, în cadrul circumscripției electorale raionale Nr.4.

Anexe:

 1. Copia Hotărîrei Judecătoriei Anenii Noi din 23.06.2015 privind validarea mandatelor de consilier raional Anenii Noi – 7 pagini.
 2. Copia Încheierei Judecătoriei Anenii Noi din 22.06.2015, privind renumărarea voturilor la funcția de primar și de consilieri locali în consiliul electoral de circummscripție Nr.24, Țînțăreni – 1 file.
 3. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului or.Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 4. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul orășenesc Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 5. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/6 – 1 file.
 6. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului s.Puhăceni, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 7. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul local Puhăceni, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 8. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/32 – 1 file.
 9. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea primarului s.Speia, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 10. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul local Speia, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 11. Copia Procesului Verbal privind rezultatele numărării voturilor la alegerea consilierilor în consiliul raional Anenii Noi, întocmit de biroul electoral Nr.4/34 – 1 file.
 12. Copia actului de identitate a reprezentantului PNL.

26.06.2015                                                                                           A.DAVID

 

Dosarul nr: 3-116/15

H O T Ă R Î R E

În numele legii

Dispozitivul hotărîrii a fost pronunţat public la 23 iunie 2015 în or. Anenii Noi.

           Hotărîrea integrală a fost în tocmită la 24 iunie 2015

Judecătoria Anenii Noi

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător:                           Igor Brai

Grefier:                                                                        Natalia Renchez

Cu participarea:

 1. Reprezentantul Consiliului Electoral

al circumscripţiei electorale nr.4 Anenii Noi:     Dumitru Ciur

 1. Contestatar: PDM, reprezentat de Gnilenco I. şi Bagrin V.
 2. Contestatar: David Alexandru
 3. Concurenţii electorali: –    Timofte Gheorghe
 • Calmîc Ion
 • Barbăroşie Alexandru
 • Nicolaev Elena
 • Pinzari Ion
 • Sturza Eduard

Examinînd în şedinţă publică cauza civilă privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea mandatelor consilierilor raionali şi confirmarea listei candidaţilor supleanţi  în cadrul scrutinului  electoral pentru alegerile locale în  r. Anenii Noi, din 14 iunie 2015, precum şi contestaţiile înaintate de concurenţii electorali,-

C O N S T A T Ă:

Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 54 din 03.04.2015 au fost stabilite alegeri locale generale la data de  14 iunie 2015.

La 17 iunie 2015 Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4  Dumitru Ciur a depus în judecătoria Anenii Noi  un demers însoţit de procesul – verbal privind totalizarea rezultatelor  votării şi redistribuirii mandatelor de consilieri în consiliului  raional Anenii Noi, cu  propunere de a valida rezultatele alegerilor.

Concomitent, la 19.06.2015 în instanţa de judecată a parvenit contestaţia din partea organizaţiei raionale Anenii Noi al Partidului Democrat din RM, prin care se solicită renumărarea buletinelor  de vot pentru primar şi consiliul local.

O contestaţie, cu  aceleaşi cerinţe,  a fost  înaintată la 16.06.2015 de către concurentul electoral David Alexandru-candidat în consiliul raional pe listele PNL.

În şedinţa de judecată, contestatarul David Alexandru,  a  susţinut cerinţele formulate în contestaţie, lămurind că pe parcursul alegerilor au fost  scoase la iveală multiple  încălcări ai procedurii de totalizare a rezultatelor alegerilor. În special, în  urma unei numărări separate efectuate de  către  organizaţia ”Promo-Lex” pe  teritoriul RM, în  alte raioane, au  fost  depistate multiple încălcări. Conform rezultatelor alegerilor, Partidului Naţional Liberal nu-i  ajunge un singur vot pentru a avea un reprezentant  în  consiliul raional. Renumărarea voturilor a-r putea scoate la iveală fraudele ascunse.

Concurenţii electorali Timofte Gheorghe şi Calmîc Ion, reprezentanţii PNL, au  susţinut cererea cu  privire la renumărarea voturilor.

Reprezentaţii Partidului Democrat, la fel au  solicitat renumărarea voturilor. Drept motiv se invocă discordanţa semnificativă  dintre voturile date pentru un  partid la alegerea  primarului, consiliului local şi cel raional, în unele localităţi. În viziunea reprezentaţilor PDM, în situaţia cînd un  alegător a decis să-şi dee votul pentru un primar ce face parte din  PDM, ar fi  logic de presupus că  votînd consilierii locali şi cei raionali, el  la fel, v-a alege PDM. Însă, în  realitate, rezultatele alegerilor, în  acest sens(primar, consilieri locali şi consilieri raionali) sunt destul de distanţate, ceia ce  stîrneşte dubii, referitor la totalizare.

Reprezentantul Consiliului Electoral de circumscripţie nr.4 Anenii Noi, în şedinţa de judecată a solicitat respingerea cererilor privind renumărarea voturilor şi  a solicitat validarea rezultatelor  alegerilor.

Concurenţii electorali: Barbăroşie Alexandru, Nicolaev Elena, Pinzari Ion şi Sturza Eduard  au susţinut poziţia Consiliului Electoral, şi  au  solicitat validarea rezultatelor alegerilor.

Audiind reprezentanţii părţilor, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră contestaţiile înaintate drept neîntemeiate. Instanţa va confirma legalitatea alegerilor şi va valida mandatele consilierilor aleşi  în consiliul raional Anenii Noi  din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 60 alin.(2/1) Cod Electoral, în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezultatelor de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor. Renumărarea poate fi dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de la data adoptării hotărîrii privind renumărarea voturilor

Instanţa de judecată nu poate accepta contestaţiile înaintate  deoarece ele nu  sunt probate. Pretinsele încălcări ale Codului electoral menţionate în contestaţii nu sunt justificate  şi nu demonstrează că alegerile sau totalizarea rezultatelor, au avut un caracter fraudulos.   În cadrul şedinţei de judecată nu  au  fost relevate motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distribuirea mandatelor.

Poziţiile contestatarilor sunt bazate, în exclusivitate, pe presupuneri şi pe dezacordul cu  rezultatele finale ale alegerilor locale. Este de menţionat că dezacordul a apărut DUPĂ totalizare, dar nu în procesul numărării.         Mai mult ca atît, în birourile electorale vizate în contestaţii, nu  au  fost  fixate încălcări  pe  parcursul totalizării alegerilor, ce a-r afecta rezultatele votării, inclusiv şi din partea observatorilor ce fac parte din  partidele, care au  depus contestaţii.

Alăturat la materialele înaintate de CE nr.4 Anenii Noi, au  fost  prezentate toate contestaţiile şi plîngerile, adresate către CE pe perioada alegerilor, soluţionate în limita atribuţiilor organelor electorale. Verificînd contestaţiile menţionate şi rezultatul  examinării acestora, instanţa nu  a relevat încălcări de  procedură. Analizîndu-le  prin  prisma validării rezultatelor alegerilor, instanţa conchide că încălcările sesizate nu sunt relevante în măsura în care să influenţeze rezultatele obţinute în  urma desfăşurării alegerilor locale.

În conformitate cu  art. 135 Cod Electoral, ”Consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi prezintă procesele-verbale cu privire la rezultatele alegerilor în judecătoriile de sector sau municipale respective, iar cele de nivelul doi în judecătoriile unde sînt situate consiliile electorale de circumscripţie ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi…

Instanţele de judecată, în termen de 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie, confirmă sau infirmă printr-o hotărîre legalitatea alegerilor din fiecare circumscripţie electorală şi o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie respective, care publică rezultatele definitive. Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre.   Instanţele de judecată confirmă, de asemenea, şi lista candidaţilor supleanţi… Concomitent cu confirmarea legalităţii alegerilor, instanţele de judecată respective validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, fapt ce se indică în hotărîre.”

Instanţa de judecată constată, că alegerile locale în consiliul raional în circumscripţia nr.4 Anenii Noi din 14 iunie 2015 s-au desfăşurat conform prevederilor legale.  Rezultatele scrutinului reflectă voinţa autentică a alegătorilor. În procesul alegerilor nu au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele votării.

Numărul de alegatori care au participat la votare pentru alegerea consiliului raional Anenii Noi , este suficient ca alegerile sa fie considerate valabile, deoarece la alegeri au participat mai mult de ¼ din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, astfel consiliul raional a fost ales în componenţă deplină.

Potrivit art. 135 alin.(3) Cod Electoral, ” Persoana aleasă concomitent în funcţiile prevăzute la art.7 din ”Legea privind statutul alesului local” prezintă instanţei de judecată consimţămîntul său de a fi validată în una din aceste funcţii. ”.

Astfel, concurenţii electorali: Sturza Eduard(PLDM), Nicolaev Elena(PLDM)-în  şedinţa de judecată, iar Salcuţan Eugeniu(PL)-prin  intermediul poştei, şi-au expus consimţămîntul de a fi  validaţi doar în funcţia de primar (în localităţile: Geamăna, Şerpeni, Mereni, respectiv). Hotărîrile judecătoreşti privind validarea acestora în funcţiile de primar, au  fost  pronunţate de  instanţa de judecată, pînă la desfăşurarea şedinţei  în cauză.

Reeşind din  această poziţie, şi  ţinînd cont de faptul că persoanele menţionate figurează în lista consilierilor ce urmează a fi validaţi, instanţa, respectînd prevederile art. 133 alin.(9) Cod Electoral, v-a atribui aceste mandate candidaţilor supleanţi ai formaţiunilor respective, în ordinea includerii acestora în listă.

Totodată, în şedinţa de judecată, concurentul electoral Pinzari Ion (PLDM) a cerut să fie exclus din  listele candidaţilor supleanţi ai  partidului, deoarece ocupă  o  funcţie publică incompatibilă cu funcţia de consilier. Instanţa v-a valida lista candidaţilor supleanţi ai  PLDM, fără concurentul Pinzari Ion.

În conformitate cu art. 68 alin. (1) al Codului Electoral al RM, ”hotărârile instanţelor de judecată în domeniu electoral se adoptă şi se pronunţă în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi ale Legii contenciosului administrativ”.

Totodată, conform art. 68 alin. (2) al aceluiaşi cod, ”instanţa de judecată, examinând materialele cu privire la confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatelor, adoptă o hotărâre prin care confirmă legalitatea alegerilor din circumscripţia electorală respectivă, validează mandatele consilierilor şi primarilor aleşi, precum şi lista candidaţilor supleanţi”.

În conformitate cu prevederile art. 38 al Constituţiei Republicii Moldova, art. 65-68, 119, 133-135 Codul Electoral, art. 238-241 CPC, art. 27 al Legii contenciosului administrativ, instanţa de judecată,-

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Se resping contestaţiile înaintate de organizaţia raională Anenii Noi al Partidului Democrat din RM şi de către concurentul electoral David Alexandru, cu  privire la renumărarea voturilor la alegerea în consiliul raional Anenii Noi, ca fiind neîntemeiate.

Se confirmă legalitatea alegerilor locale din 14 iunie 2015 în Consiliul raional Anenii Noi.

Se validează mandatele de consilieri  în consiliul raional Anenii Noi şi se confirmă listele  candidaţilor supleanţi după cum urmează:

Consilieri în Consiliul raional Anenii Noi:

n.o Numele Prenumele Partidul
1. Barbaroşie Alexandru PLDM
2. Rapcea Serghei PDM
3. Bondari Veaceslav PCRM
4. Vicol Ion PSRM
5. Cuflic Alexandru PLDM
6. Munteanu Valeriu PL
7. Bogovic Olga PDM
8. Hadjiu Vladimir Partidul Nostru
9. Budescu Sergiu PLDM
10. Barbaroşie Anatol BE PPE Iurie Leancă
11. Vizdoga Vladimir PCRM
12. Maţarin Alexandru PSRM
13. Rotaru Gheorghe PDM
14. Plamadeala Serghei PLDM
15. Guzun Igor PLDM
16. Cuşnir Serghei PL
17. Bostan Tatiana PCRM
18. Baciu Oleg PDM
19. Meleca NIcolai PSRM
20. Rotaru Mariana Partidul Nostru
21. Simonov Vera PLDM
22. Savva Mihail PDM
23. Cociug Viorel BE PPE Iurie Leancă
24. Calmîc Serghei PCRM
25. Muntean Veaceslav PLDM
26. Spinei Elena PSRM
27. Leca Ivan PL
28. Cheibaş Mihail PDM
29. Zatic Svetlana PLDM
30. Andoni Sergiu Partidul Nostru
31. Corduneanu Gheorghii PCRM
32. Zafton Nicolai PSRM
33. Bujac Leonid PLDM

Lista candidaţilor supleanţi PLDM

Nr. Numele Prenumele
1. Usatîi Nicolai
2. Drangoi Ion
3. Zmeu Elena
4. Cotorobai Lucia
5. Gortolomei Ion
6. Margine Eugeniu
7. Burduja Alexandru
8. Ganea Mihail
9. Ermurachi Tamara
10. Borisov Victoria
11. Prodan Liliana
12. Vieru Tamara

 

Lista candidaţilor supleanţi de la Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Vicol Ghenadie
2 Colesnic Petru
3 Chemscaia Elena
4 Pruteanu Maria
5 Fortuna Vasile
6 Grosu Ion
7 Serjant Irina
8 Ostap Vera
9 Bogovic Vasile
10 Creciun Olga
11 Bogacenco Dumitru
12 Curbet Larisa
13 Prodan Sergiu
14 Pocitarenco Mihail
15 Serjant Svetlana

Lista candidaţilor supleanţi de la Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Bostan Daria
2 Balanel Nicolai
3 Pelin Constantin
4 Filipovici Lidia
5 Lungu Ludmila
6 Curbet Vorfolomei
7 Vîntu Liubovi
8 Bahov Ion
9 Muntean Iacov
10 Antoci Lilia
11 Parutenco Petru
12 Snegur Alexandru
13 Harcenco Alexandru
14 Senicovschii Vasilii
15 Mastac Ion

Lista candidaţilor supleanţi Partidul Democrat Moldova

Nr. Numele Prenumele
1 Berzoi Andrei
2 Dolbuş Alexandru
3 Focşa Serghei
4 Gnilenco Ion
5 Ceaglic Ludmila
6 Muntean Vitalie
7 Bîrca Andrei
8 Gapeev Roman
9 Spînu Violeta
10 Briceag Viorica
11 Coteţ Vitalie
12 Nichitenco Alexandru
13 Moroşanu Vasile
14 Scorţescu Veaceslav
15 Gori Victor

Lista candidaţilor supleanţi BE PPE Iurie Leancă

Nr. Numele Prenumele
1. Baciu Oleg
2. Brinister Valentin
3. Gortolomei Tamara
4. Iordan Tudor
5. Osipov Alexei
6. Nastas Alexandru
7. Coman Nadejda
8. Lungu Mihail
9. Ceban Corneliu
10. Platon Valentin
11. Palii Spiridon

Lista candidaţilor supleanţi PL

Nr. Numele Prenumele
1. Demian Vladislav
2. Prodan Eugeniu
3. Cerchina Eugeniu
4. Vieru Valentin
5. Perju Laurenţiu
6. Buruc Dmitrii
7. Meleca Vladimir
8. Chirtoaca Valentina
9. Cibotaru Victor
10. Gore Ludmila
11. Vengherenco Anatolie
12. Buga Angela
13. Malai Tudor
14. Şpitca Angela
15. Buga Andrei
16. Roşca Aurelia

Hotărârea este definitivă şi executorie din momentul pronunţării, însă poate fi atacată cu  recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 3 zile din momentul pronunţării, prin intermediul judecătoriei Anenii Noi.

 

Preşedintele şedinţei,

judecătorul                                                            Igor Brai

 

Dosarul nr.3r-480/15                         Prima instanţă: judecător LBrai

D ECIZIE

29 iunie 2015                                                       mim. Chişinău

Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii de Apel Chişinău

Compus din:

Preşedintele şedinţei                                                           N.Cemat

Judecătorii                                                             L. Bulgac şi LMuraianu

Examînînd recursurile declarate de David Alexandru, Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei împotriva hotărîrii judecătoriei Arienii N 23 iunie 2015* emisă în cauza privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea, mandatelor consilierilor în Consiliul raional i Noi, confirmarea listei candidaţilor supleanţi, aleşi în rezultatul alegerilor locale din 14 iunie 2015, precum şi contestaţiile înainta concurenţii electorali împotriva rezultatelor alegerilor,-

t a stabilit:

La data de 17.06.2015, Preşedintele Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Anenii Noi nr. 4 Dumitru Ciur a c în judecătoria Anenii Noi un demers, însoţit de procesul – verbal privind, lotalizarea rezultatelor votării şi redistribuirii mandate!« consilieri în consiliului raional Anenii Noi cu propunere de a valida rezultatele alegerilor.

La 19.06.2015, în instanţa de judecată a depus contestaţie organizaţia raională Anenii Noi a Partidului Democrat din RM, ptir se solicită renuinărarea buletinelor de vot pentru primar şi consiliul local, invocînd discordanţa semnificativă dintre voturile date peni partid la alegerea primarului, consiliului local şi cel raional. în unele localităţi. Consideră PDM, că, în situaţia cînd un alegător a decis dea votul pentru un primar ce face parte din PDM, ar fi logic de presupus,că, votînd consilierii locali şi cei raionali, la fel. va alege I însă. în realitate, rezultatele alegerilor, în acest sens (primar, consilieri locali şi consilieri raionali) sunt destul de distanţate, cela ce stîi dubii, referitor la totalizam.

Cu contestaţie analogică, la data e 16.062015, s-a adresat în instanţa de judecată şi concurentul electoral David Aîexanc candidat în consiliul raional pe listele PNL.motivmd contestaţia prin faptul că , pe parcursul alegerilor au fost scoase la iveală nu încălcări ale procedurii de totalizam a rezultatelor alegerilor. în special, în urma unei numărări separate efectuate de către orgar: „Promo-Lex” pe teritoriul RM, în alte raioane, au fost depistate multiple încălcări. Conform rezultatelor alegerilor, Partidului Na Liberal nu-l ajunge un singur vot pentru a avea un reprezentant în consiliul raional. Renumărarea voturilor ar putea scoate la iveală fia ascunse.

Prin hbtăiirea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şl cea suplimentară din aceiaşi dată. contestaţiile au fost respinse ca neîntemeiate, fiind confirmată legalitatea alegerilor locale din 14 iunie 2015 în Consiliul raional Anenii Noi şi validate mandatele de con în consiliul raional Anenii Noi.

împotriva hotărîrii instanţei de fond, la 26.06.2015, au depus recurs David Alexandru, Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei.

în motivarea recursului, recurenţii Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei au invocat că, hotărîrea contestată o consideră neîntemei ilegală, deoarece instanţa nu a examinat în ansamblu probele aduse de către contestatari, instanţa avînd o poziţie părtinitoare. Deşi, ai prezentate dovezi suficiente pentru a admite contestaţia , instanţa a respins-o ca neîntemeiată.

Menţionează recurenţii că, comisiile electorale de la Birourile electorale a secţiilor de votare, precum şi Consiliile electora circumscripţie de nivelul I au comis multe încălcări la numărarea voturilor la diferite secţii de vot. Consideră recurenţii inadmisibil fapt atît la Spera, cît şi la Puhăceni, din Procesele verbale privind rezultatele alegerilor nu este o claritate, deoarece pentru primar’ şi con locali participă la vot 1500 de alegători iar pentru consiliul raional participă la vot 1511, în condiţiile m care alegătorul semnează o si dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine de vot, adică pentru primar, consiliul local şi consiliul raional. La fel, trezeşte multe sein întrebare şi ora la, care au fost întocmite Procesele verbale în s.Puhăceni şi anume, ora 04.50 în data de 15.06.2015. Deci. se consfc numărarea voturilor în s.Puhăceni a durat în intervalul de timp 21.00 – 04.50, adică aproape 8 ore, după care se constată în cele trei pr< verbale, că au participat la alegeri fie 1500 sau 1511 alegători, fapt pentru care se impune renumărarea voturilor pentru a afla adev Aceeaşi situaţie se constată şi la secţia de Votare nr.6 Anenii Noi, unde pentru primar şi consilieri local au participat la vot 582 de ales iar pentru consiliul raional, – 581, în condiţiile în care alegătorul semnează o singură dată în lista electorală şi primeşte 3 buletine adică pentru primar’, consiliul local şi consiliul raional. Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile pentru consiliul raional Anenii > urma scrutinului din 14.06.2015 este de 1091 din 33623 cetăţeni care au participat la votare. Indică recurenţi pentru comparaţie, < cadrul alegerilor parlamentare din 30.11.2014, în raionul Arieni Noi au fost declarate nevalabile numai 919 buletine de vot din 40535 urmare, numărul de buletine de vot declarate nevalabile este cu 172 de voturi mai mare în cadrul alegerilor locale, chiar şi mai ai condiţiile unei participări mai reduse la alegeri cu circa 6912 de alegători faţă de alegerile parlamentare.

Consideră recurenţi că, stabilirea exactă a numărului de voturi valabile exprimate pentru fiecare concurent electora! în parte mai mult de cît importantă pentru stabilirea numărului de mandate care revin fiecărei formaţiuni politice în cadrul consiliului raional / Noi şi asigurarea unei stabilităţi de lungă durată pentru activitatea consiliului raional. Alegerile locale au un specific aparte, unde rnemb biroul electoral are de numărat 3 buletine diferite.

în final, relevă recurenţii că, instanţa de judecată a interpretat în mod eronat unele prevederi legale, fapt care a dus ia emitere* hotăriri părtinitoare şi ilegale.

Solicită recurenţii, casarea hotăriri. judecătoriei Anenii Noi din 23.06.2015. cu emiterea unei noi hotăriri prii care se fie a contestaţia depusă de Rapcea Serghei şi Bîrca Andrei cu privire îa renumărarea voturilor la alegerilor locale generale din 14 iunie 2( alegerea consilierilor în Consiliul Raional Anenii Noi.

în motivarea recursului său, recurentul David Alexandru a invocat aceleaşi motive ca şi recurenţii Rapcea Serghei şi Bîrca A menţionând suplimentar, că dezacordul PNL nu a apărut după totalizarea rezultatelor, aşa cum e specificat în hotărîrea instanţei de fo: anterior, iar drept dovadă este faptul că PNL a depus cerere in instanţa de judecată la data de 16.06.2015, pe cînd preşedintele Cens

Electoral al Circumscripţiei Electorale raionale Aneni Noi nr.4. a înaintat demersul si procesul verbal privind totaizarea rezultatelor v* la data de 17.06.2015.

A mai menţionat recurentul, că judecătoria Arienii Noi a dispus remunerarea voturilor pentru primar şi consilier local în s.Ţîiit unde au fost nereguli, odată ce a dispus renumărarea, iar solicitarea PNL privitor la renumărarea voturilor pentru consiliul raional im a respins-o.

Solicită recurentul David Alexandru admiterea recursului, casarea liotărîrii instanţei de fond şi iniţierea procedurii de renumăi voturilor exprimate pentru consiliul raional Arienii Noi, în cadrul circumscripţiei electorale raionale nr.4. Consideră că încălcările dep pot influenţa redistribuirea mandatelor în consiliul raional Aneni Noi

Examinmd recursurile, verificind argumentele invocate şi anaîizînd materialele pricini. Colegiul Civil şi de contencios adminis al Curţii de Apel Cliişinău consideră ambele recursuri nefondate şi pasibile de respingere cu menţinerea botărîrii instanţei de fon următoarele considerente.

în conformitate cu art.427 Ht.a) Cod procedură, civilă, instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheiem e: drept să respingă recursul şi să menţină încheierea.

Conform art.60 айгь(2Л) Cod Electorat în cazul dezacordului cu rezultatele preliminare ale votării, pînă la confirmarea rezult de către instanţele abilitate, concurenţii electorali pot solicita acestor instanţe să dispună renumărarea voturilor, Renumărarea po dispusă de instanţa abilitată cu confirmarea rezultatelor alegerilor pentru motive întemeiate ce afectează rezultatele votării şi distril mandatelor şi va avea loc în cel mult 7 zile calendaristice de Ia data adoptăm hotărîrii privind renumărarea voturilor.

Instanţa de fond corect a reţinut, că contestaţie înaintate de organizaţia raională Aneni Noi al Partidului Democrat din RM către concurentul electoral David Alexandru cu privire la renumărarea voturilor la alegerea în consiliul raional Aneni Noi nu sunt intern ci bazate doar pe nişte presupuneri care nu au suport, probatoriu, iar pretinsele încălcări nu denotă faptuLcă alegerile sau totali rezultatelor au avut un caracter fraudulos, or, în instanţei nut-au fost prezentate probe ce ar pune la îndoială rezultatele votării şi distril mandatelor. FaptuLcă contestatorii nu simt de acord cu rezultatele finale ale alegerilor locale nu poate seni. temei pentru remiml voturilor . Cu atît mai mult, în birourile electorale vizate în. contestaţi nu au fost înregistrate careva încălcări la totaîizarea alegerile instanţa, verificind temeinicia contestaţilor, nu a stabilit încălcări de procedură, iar încălcările sesizate nu simt relevante în măsura îr să influenţeze rezultatele obţinute în unna desfăşurării alegerilor locale. Alegerile locale în consiliul raional în circumscripţia nr.4 Anen din 14.06.2015 s-au desfăşurat conform prevederilor legale. Rezultatele scrutinului reflectă voinţa autentică a alegătorilor. In pro alegerilor nu au fost comise încălcări ale Codului electoral de natură să influenţeze rezultatele votării. Numărul de alegatori care au part la votare pentru alegerea consiliului raional Aneni Noi, este suficient ca alegerile sa fie considerate valabile, deoarece la alegeri au part mai mult de Va din numărul persoanelor înscrise în listele electorale, astfel consiliul raional a fost ales în componenţă deplină.

Vizavi de argumentele recurenţilor, cum că, potrivit privind rezultatele alegerilor în câteva localităţi, în special la Spera, şi la Pulii diferă cu câteva imitaţi numărul de alegători care au participat la votare pentru alegerea primarului cu numărul de alegători care au part la alegerea consilierilor locali şi a celor raional. Colegiul retine,că, chiar dacă această discordantă nu a găsit o explicaţie logică, ea nu; să influenţeze rezultatele alegerilor, deoarece este una neînsemnată.

Nu pot fi reţinute de Colegiu ca întemeiate nici argumentele recurenţilor referitor la ora la care au fost numărate voturile în secţii de votare, diferenţa, dintre numărul de buletine de vot declarate nevalabile în cadrul alegerilor locale în raport cu cele din c alegerilor parlamentare, atitudinea părtinitoare a instanţei de judecată la examinarea acestei cauze, cil şi vizavi de aplicarea eronată de instanţă a normelor legale, or, aceste argumente se desprind din aprecierea subiectivă de către concurenţii electorali a rezultatelor aleg în situaţia în care acestea simt deplasate de la aşteptările concurenţilor electorali. Iar, o apreciere subiectivă, din partea persoanelor inter nu poate fi pusă la baza unei hotărîri judecătoreşti.

Din considerentele menţionate şi având în vedere faptul, că hotarîrea primei instanţe este întemeiată şi legală, iar temeiurile inv de recurenţi neîntemeiate. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii, de Apel Cliişinău ajunge Ia concluzia de a res recursurile şi de a menţine hotarîrea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şi hotarîrea suplimentară din acelaşi dată.

în contextul celor expuse, potrivit prevederilor art.417 alin. (I) lit b), art.390, CPC al RM, Colegiu! Civil şi de conte administrativ al Curţii de Apel Cliişinău,

Decide:

Respinge recursurile ca nefondate.

Menţine hotarîrea judecătoriei Anenii Noi din 23 iunie 2015 şi hotărîrea suplimentară din aceiaşi dată. Decizia este irevocabilă.

Preşedintele şedinţei                                                       N.Cemat

Judecătorii                                                                 L.Bulgac

LMiimianu

 

 

 

Comentarii

Lasă un răspuns