Lunca Prutului, Lunca Nistrului sau ambele?

Pina am citit si am hotarit sa plasez propunerile unui membru al DPN al PNL, Ion Dragutanu, privind Lunca Prutului, in contextul scoaterii sirmei ghimpate de pe Prut, am si gasit pe www.ava.md  propunerea ministrului moldovean Leanca privind Lunca Nistrului. Ne intrebam – Lunca Prutului, Lunca Nistrului sau ambele? Ce credeti?

Propuneri pentru valorificarea economica a Luncii Prutului. Elaborat ca element de sustinere a AIE, in contextul demontarii sirmei ghimpate de pe Prut.  

Introducere: Pretul de cost al barajului cu sistemele de semnalizare, podurile si podetele de peste afluentii Prutului

Infrastructrura sistemelor militare, caile de acces spre acest baraj, cit si paminturile de sub acest baraj se cifreaza la sute de milioane.

Scoaterea sirmei gimpate ar putea crea „noi” oportunitati pentru persoanele ,,cu mina mai lunga”, dispuse sa se capatuiasca prin acapararea de noi averi considerabile, iar unele structuri locale, dar si centrale, sa favorizeze cresterea nivelului de coruptie in Republica Moldova.


Barajul cu infrastructura ar putea permite, pe de alta parte, prin vointa politica si respectarea interesului national, majorarea bugetului de stat  si relansarea economiei in localitatile sdin Lunca Prutului.

Propuneri concrete:
Barajul incepe in Ucraina, in nordul Moldovei si se termina tot in Ucraina, fiind la o cota superioara nivelul de revarsare a Prutului.

Este necesar a transforma acest baraj intr-o sosea de-a lungul Prutului, ce poate fi o noua cale de acces spre portul Giurgiulesti de la Dunare.

Dispunem din plin de pietris, dar si de fabrici de asfalt ce stationeaza, de transport auto, de specialisti si forta de munca autohtona, care pot utiliza aceasta oportunitate.

Traseul poate fi construit, in cel mult doi ani, cu rascumparare in urmatorii doi ani.

Este necesar ca sistemele electrice de semnalizare sa fie utilizate ca sisteme de semnalizare-urmarire pentru politia auto, precum si pentru sustinerea obiectivelor de infrastructura ce urmeaza a fi construite.

Soseaua poate fi construita partial de catre investitori locali, structuri guvernamentale, partial de firme straine.

Soseaua va trebui impartita in sectoare, cu preluare in constructie sau gestiune urmare a desfasurarii unor tendere de distribuire si repartizare, ca investitorii sa detina dreptul de a amplasa obiective economice comerciale, turistice s.a. in apropierea sectorului amenajat cu mijloacele proprii, dar care sa nu depaseasca, prin costul lor, cheltuielile pentru portiunea de sosea construita de propria firma.

Constructia soselei va prevedea si unirea cu caile de acces din Romania, ce vor fi puse in conexiune in baza unor acorduri interstatale.

In Lunca Prutului pot fi construite sau modernizate carierele de extractie a materialelor de constructie, sistemelw de imbunatatiri funciare, oraselw cu industrii, statiuni balneare, institutii de invatamint si multe altele.

Proiectul va da un imbold economiei moldave sa se relanseze, va crea premize pentru revenirea acasa a populatiei de peste hotare si va favoriza investitiile persoanelor din localitatile aflate in Lunca Prutului.

AIE va cistiga in fata poporului prin decizii si actiuni de apropiere a celor doua maluri de Prut.

Decembrie 2009

Украина и Молдова предложили ЕС создать еврорегион „Днестр”

В еврорегион “Днестр” войдут Флорештский, Дондюшанский, Шолдэнештский, Сорокский и Каменский районы Молдавии и Винницкая область Украины.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Юрий Лянкэ и министр иностранных делУкраины Петр Порошенко подписали совместное обращение к Европейскому союзу относительно использования финансовых механизмов инициативы ЕС “Восточное партнерство” для создания еврорегиона “Днестр”.

Как сообщили в МИД Молдавии, обращение было подписано в ходе рабочего визита в Молдавию главы внешнеполитического ведомства Украины Порошенко.

Стороны отметили, что интеграция в ЕС является ключевым внешнеполитическим приоритетом Украины и Молдавии. Ранее сообщалось, что в еврорегион “Днестр” войдут Флорештский, Дондюшанский, Шолдэнештский, Сорокский и Каменский районы Молдавии и Винницкая область Украины. Предполагается, что еврорегион “Днестр” позволит создать благоприятные условия для укрепления сотрудничества Молдавии и Украины в области социального, экономического и культурного развития за счет привлечения европейских фондов. Создание еврорегиона “Днестр” предусматривает стимулирование местных публичных властей с обоих берегов Днестра к участию в привлечении дополнительных фондов, выделенных Европейской комиссией посредством трех инструментов финансирования: трехсторонней операционной программы Румыния-Украина-Молдавия с бюджетом 126 млн евро, программы стран Черноморского бассейна на 2007-2013 гг. с общим бюджетом 18 млн евро и программы трансграничного сотрудничества для юго-восточной Европы с бюджетом 2 млн евро.

Также планируется, что создание еврорегиона “Днестр” позволит создать гибкую структуру совместного менеджмента, что будет способствовать развитию трансграничной торговли Молдавии и Украины, продвижению туризма, укреплению культурного и социального сотрудничества и взаимодействию в области окружающей среды и др.

Процесс создания еврорегиона “Днестр” вписывается в стратегию Евросоюза “Восточное партнерство”. Планируется, что укрепление отношений между властями местного публичного управления с обоих берегов Днестра станет важным элементом в перспективе урегулирования приднестровского конфликта. Еврорегион – форма международной интеграции, подразумевающая сотрудничество нескольких приграничных территориальных образований, расположенных в соседних государствах Европы. Создание еврорегиона призвано устранить таможенные барьеры и препятствия для передвижения рабочей силы.
jurnal.md

Si traducerea prin google translate

Ucraina şi Republica Moldova, UE a propus să creeze un Euroregiunea “Nistru”

In Euroregiunea “Nistru” vor fi Floreşti, Donduseni, Sholdanesti, Soroca şi Camenca raioane din Moldova şi Ucraina regiunea Vinnyta.
Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, Iuri Lyanke şi Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei Petro Poroshenko au semnat un apel comun de la Uniunea Europeană, cu privire la utilizarea de mecanisme financiare pentru iniţiativa UE “parteneriat estic” pentru a crea un Euroregiunea “Nistru”.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova, tratamentul a fost semnat оn timpul unei vizite de lucru оn Republica Moldova Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei Poroshenko.

Părţile remarcat faptul că integrarea europeană este o prioritate-cheie de politică externă din Ucraina şi Republica Moldova. A fost raportat mai devreme că euroregiunea “Nistru” va Floreşti, Dondyushansky, Sholdeneshtsky, Soroca şi Camenca raioane din Moldova şi Ucraina regiune Vinnyta. Se presupune că euroregiunea “Nistru”, va crea condiţii favorabile pentru consolidarea cooperării în Moldova şi Ucraina în domeniul dezvoltării sociale, economice şi culturale prin atragerea de fonduri europene. Înfiinţarea Euroregiunii “Nistru” pentru a energiza autorităţilor publice locale de pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a participa la strângerea de fonduri suplimentare alocate de către Comisia Europeană, prin intermediul instrumentelor de finanţare trei: un program tripartit de operare România-Ucraina-Moldova, cu un buget de 126 de milioane de euro, programul de la Marea Neagră în 2007 — 2013. , cu un buget total de 18 de milioane de euro şi transfrontalieră program de cooperare pentru sud-estul Europei, cu un buget de 2 milioane de euro.

De asemenea, este planificat că crearea Euroregiunii “Nistru”, va oferi un cadru flexibil de gestionare în comun, ceea ce va facilita eco-comerţul de frontieră în Moldova şi Ucraina, pentru a promova turismul, să consolideze cooperarea culturală şi socială şi colaborării în domeniul mediului, etc.

Procesul de stabilire a Euroregiunii “Nistru” se оncadrează în strategia de estul UE de parteneriat “. Este de aşteptat ca consolidarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice locale de pe ambele maluri ale râului Nistru este un element important în soluţionarea pe termen lung a conflictului transnistrean. Euroregiunea – o forma de integrare internaţională, care să implice cooperarea trans mai multe-entităţi transfrontaliere teritoriale, situate în ţări europene vecine. Înfiinţarea Euroregiunii este conceput pentru a elimina barierele vamale şi a obstacolelor din calea mobilităţii forţei de muncă.

VP

Comentarii

Lasă un răspuns