Proiectul Rezolutiei actiunii de comemorare a celui de-al doilea rapt al Basarabiei

  Rezoluţia mitingului din  28 iunie 2013

de comemorare a celui de-al doilea rapt al Basarabiei

(Pactul Molotov-Ribbentrop, consecinţele lui asupra Basarabiei şi Nordului Bucovinei şi necesitatea stringentă de (Re)Unire cu Patria-mamă România…)

Participanţii la miting CONSTATĂ:

Astăzi se împlinesc 73 de ani de la raptul teritorial din 28 iunie 1940, când, în urma ultimatumurilor din 26 și 27 iunie 1940, sovieticii au ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Herței, cu o suprafață de 50.762 km2 și aproximativ 4 milioane de locuitori, majoritatea etnici români. Poziția oficială a Academiei de Ştiinţe a R.Moldova este că 28 iunie 1940 a fost zi de ocupaţie sovietică.
Frontierele actuale ale Romaniei sunt stabilite, în totalitate, de Pactul Molotov-Ribbentrop, printr-o notă ultimativă, trimisă de către Guvernul URSS pe 26 iunie 1940, la care Guvernul României nu a dat vreodată un răspuns.

“Declarația Parlamentului României privind Molotov-Ribbentrop și consecințele acestuia pentru țara noastră”, adoptată pe 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, precizează: “În numele Poporului Român, Parlamentul României condamnă acest pact ca fiind ab initio nul și neavenit…”
La 24 decembrie 1989, Congresul Deputaților Poporului din URSS a condamnat “semnarea Protocolului adițional al Tratatului din 1939…, a altor înțelegeri secrete cu Germania” și a recunoscut că acestea sunt, “din punct de vedere juridic, lipsite de temei și de valabilitate, din momentul semnării lor”, venind” în contradicție cu suveranitatea și cu independența unor state terțe”.

După ocupaţia sovietică din 1940 a început calvarul neamului românesc din aceste teritorii: imediat după ocupare au fost confiscate şi naţionalizate principalele mijloace de producţie, băncile, transportul feroviar, mijloacele de telecomunicaţii, spitalele, instituţiile de învăţămînt, depozitele, hotelurile, imobilele, casele celor refugiaţi ş.a.m.d.

Toţi foştii proprietari au fost declaraţi duşmani ai poporului. Întregul pământ a fost naţionalizat şi declarat proprietate a statului sovietic, a început colectivizarea şi desproprietărirea ţăranilor…A fost instaurat un regim de teroare, violenţă şi dezmăţ. Au fost închise şi demolate circa 650 de biserici, majoritarea preoţilor au fost ucişi sau deportaţi; o bună parte a intelectualităţii a fost lichidată fizic sau deportată, ceilalţi şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În timpul retragerii din Basarabia şi Nordul Bucovinei, în 1941, hoardele sovietice au folosit tactica pământului pîrjolit: au fost demontate şi expediate în Rusia peste 300 de mari întreprinderi industriale, au fost expediate, în total, 4076 de vagoane încărcate cu utilaje, maşini agricole, materii prime, grâu, produse alimentare ş.a.m.d. …

 
În februarie 1941 a fost introdusă grafia rusească şi aşa-zisa limbă moldovenească, s-a trecut la o istorie falsificată, conform căreia moldovenii sunt un popor deosebit de cel român, cu o istorie aparte şi o limbă diferită. Deznaţionalizarea, rusificarea, mancurtizarea şi ştergerea conştiinţei naţionale constituiau scopurile principale ale ideologiei sovietice. Toate studiile de specialitate se făceau în limba rusă. Istoria naţională a fost exclusă din învăţămînt şi substituită cu istoria PCUS şi istoria URSS. Disidenţii erau demiși din posturi, exmatriculaţi de la studii şi persecutaţi.

Depopularea teritoriilor ocupate pe seama băştinaşilor şi repopularea lor cu populaţie alogenă, adusă din toate colţurile URSS, a fost ridicată la rangul politicii de stat. Foametea organizată din 1946-1947 a secerat alte 300.000 de vieţi. Între 1940 şi 1964 au fost deportaţi circa 900.000 de băştinaşi, mulţi dintre aceştia au murit în condiţii inumane, zeci de mii au rămas cu traiul pentru totdeauna în locurile unde au fost deportaţi. În perioada de ocupaţie sovietică au fost lichidaţi fizic peste 1.000.000 de români basarabeni şi bucovineni, alţi 850.000 şi-au salvat viaţa refugiindu-se peste Prut. În locul băştinaşilor regimul sovietic aducea „specialişti” cărora li se repartizau apartamente peste rînd, în timp ce localnicii aşteptau cu zecile de ani…

O gravă crimă a regimului sovietic a fost recroirea teritorială a acestui ţinut la 2 august 1940, cînd, în mod total nelegal, a fost formată RSSM, iar judeţele Hotin, Ismail şi Akkerman (Cetatea Albă) ale Basarabiei, precum şi Nordul Bucovinei şi Ţinutul Herţa au fost trecute în mod criminal Ucrainei, unde populaţia românească băştinaşă a fost supusă unui proces diabolic de deznaţionalizare şi ştergere a fiinţei naţionale… Aşa se face că în aceste teritorii la ora actuală au rămas doar 12% români din cei 90%, cît constituia populaţia românească în 1940, înainte de ocupaţia sovietică…

Și Constantin Stere, unul dintre marii oameni politici ai Basarabiei, a trecut prin ocnele Siberiei. Lui ii apartin cuvintele: “Niciodată cu rusii, căci ei vor să ne ia limba, să ne fure istoria, să ne ia pamântul strămoșesc și să ne distrugă neamul”. El a fost un proroc, or, toate s-au întâmplat precum le-a prezis el.

Sovieticii au adus pe meleagul nostru minciuna, furtul, beția, deportările, arestările și masacrul oamenilor ce și-au iubit baștina. L-au alungat din sufletele multora pe Dumnezeu, ne-au distrus conștiinta națională, adevărul istoric, limba, cinstea, onoarea și tot ce a fost sfânt cândva pe aceste meleaguri. Generațiile care vin după noi ar trebui să nu uite aceste tragedii și să lupte pentru Adevăr și Dreptate».

Clasa politică şi guvernarea actuală, manifestând atitudine arogantă faţă de partidele extraparlamentare şi Societatea Civilă, ignoră definitiv dialogul social, nu reacţionează la apelurile deschise (Memorandumul pentru reîntregirea României, din 27 martie 2013; Scrisoarea deschisă Către Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Moldova, dl Nicolae Timofti, din 22.11.2012 ş.a.)

În decembrie 1989, Congresul II al Deputaţilor Poporului din URSS a condamnat Pactul Molotov-Ribbentrop şi Protocolul adiţional secret al acestuia, calificându-le drept nule şi neavenite din momentul semnării. La fel au procedat Germania, Ţările Baltice, Polonia, România, R.Moldova şi alte state.

A urmat Declaraţia de Independenţă, ce stipulează că R.Moldova „este liberă să-şi hotărască prezentul şi viitorul… în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”, altfel spus – în cadrul României în frontierele ei de până la 1940! Şi Acordul Final de la Helsinki stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor, dar şi Constituţia R.Moldova permite modificarea statutului politico-juridic al celui de-al doilea stat românesc.

Dacă ar fi înţeles clasa politică exact că Declaraţia de Independenţă este un document sfânt şi ar fi urmat calea decolonizării, decomunizării, modernizării şi dezvoltării , astăzi aveam o altă situaţie politică, alte perspective. Trebuia urmată strict buchia Declaraţiei de Independenţă.
La cei aproape 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit de tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, societate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa – la propriu şi la figurat.  

Din cauza mizeriei şi a sărăciei, exodul populaţiei băştinaşe a atins cote catastrofale: au emigrat peste 1.000.000 de oameni, în special tineri, iar aceştia nu se mai întorc… În consecinţă, nu se mai întemeiază familii, nu se mai nasc copii, s-a micşorat dramatic numărul copiilor de clasa I, în timp ce bătrînii mor cu zile, pe un cap… Actualmente, ponderea populaţiei româneşti în R.Moldova a coborât până la cota alarmantă de 55%… Dacă va continua depopularea republicii, peste vreo 5 ani noi vom rămâne în minoritate, iar de aici până la dispariţia totală din aceste teritorii nu rămâne decît un pas… Astfel, Neamul Românesc din teritoriile româneşti din stînga Prutului se află în pericol de moarte!

R.Moldova este un stat eşuat: ea nu controlează o bună parte din teritoriile şi frontierele sale şi nu este în stare să-i determine pe ruşi să-şi retragă trupele de ocupaţie şi armamentul de pe teritoriul său. Mai mult: conflictul îngheţat de pe Nistru este o bombă cu efect întîrziat, gata oricînd să se declanşeze aşa cum s-a întâmplat în Georgia…

R.Moldova n-are nici o şansă să devină vreodată stat prosper şi să se integreze de una singură în structurile europene şi euroatlantice, indiferent de forţele politice ce o guvernează sau se vor afla la guvernare… Pe de altă parte, existenţa în continuare a R.Moldova ca stat «independent» este echivalentă cu ştergerea fiinţei naţionale din aceste teritorii! 

Reieşind din cele expuse mai sus, participanţii la miting HOTĂRĂSC:

Condamnă poziţia fariseică şi ipocrită a clasei politice de la Chişinău și acțiunile sale de a perpetua consecinţele Pactului Molotov-Ribbentrop, de a menţine, în continuare, această aşchie de neam şi de pământ românesc separate de Patria-mamă România, de a se devia de la spiritul Declaraţiei de Independenţă (de fostul Imperiu Sovetic) a R.Moldova din 27 august 1991, document sfânt , în baza căruia urma să funcționeze noul Stat format pe calea decolonizării, decomunizării, modernzării şi dezvoltării.

Condamnă  cu vehemență poziția și acțiunile Federație Ruse, care a inventat „problema transnistreană” și joacă prin șantaj fățiș, amenințări și acțiuni, de 21 de ani Chișinăul ca R.Moldova să rămână captivă CSI, cu finalitate de federalizare, readucându-ne la situația de post- Pact Ribentrop-Molotov (ce a fost după 28 iunie 1940). A califica Rusia drept duşman multisecular al Libertății Neamului Românesc. Menţinerea sub ocupaţie rusească a teritoriilor din estul R.Moldova, refuzul acesteia de a-şi retrage trupele şi armamentul de pe teritoriul Republicii este o dovadă în plus, în acest sens; a cere retragerea imediată şi necondiţionată a trupelor ruseşti de ocupaţie şi restabilirea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a R.Moldova;

Menționează că, la cei 22 de ani de la proclamarea independenţei, Republica Moldova mai luptă să arunce la groapa istoriei greaua moştenire sovietică. Bilanţul acestei perioade de timp este cumplit tragic: două conflicte separatiste, o armată străină pe teritoriul statului, o soicietate divizată pe criterii etnice, o treime din cetăţeni plecaţi peste hotare, o limbă fără denumire, mimarea democraţiei, capturarea statului cu toate instituţiile sale de către grupări corupte şi mafiote, interesele vitale ale poporului total neglijate, regres socio-economic pe toate dimensiunile. R.Moldova a devenit cel mai sărac stat din Europa – la propriu şi la figurat. R.Moldova nu are nici un viitor ca stat independent, nici o şansă să se integreze de una singură într-un viitor previzibil în Uniunea Europeană, iar existenţa în continuare ca stat «independent» – сaptiv, de fapt, va duce, inevitabil, la dispariţia populaţiei băştinaşe din aceste teritorii. SOS  Basarabia!!!

Cerem autorităţilor de la Bucureştisă se pătrundă de tragismul situaţiei în care se află românii din stânga Prutului, de responsabilitatea care-i revine pentru destinul Neamului Românesc din teritoriile înstrăinate şi, în conformitate cu “Declaratia Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia pentru țara noastră”, adoptată pe 24 iunie 1991, cu unanimitate de voturi, să demareze de urgenţă procesul de lichidare a consecinţelor acestuia şi de Reunificare a Ţării şi Neamului Romănesc, făcând abstracţie de ostilitatea autorităţilor de la Chişinău.in Republica Moldova.

Cerem guvernanților să obțină retragerea imediată și necondiționată a trupelor ruse de ocupație.

Cerem să fie declarat Dmitri Rogozin ca persona nongrata.

Cerem autorităţilor celor două state româneşti să adopte un Plan de Acţiuni în vederea Reunificării Ţării în contextul nulităţii Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Acordului de Pace de la Paris din 1947, în spiritul Declaraţiei de Independenţă a R.Moldova şi în baza Actului Final de la Helsinki din 1975, Constituţiei Republicii Moldova şi a altor Acte Internaţionale, care stipulează că frontierele dintre state pot fi modificate prin mijloace paşnice cu acordul părţilor!

Consideră că unica soluţie de a ne salva de la pieire şi de a ne conserva fiinţa naţională, de a ne integra în structurile europene şi euroatlantice şi de a scăpa de trupele de ocupaţie şi de armamentul rusesc, este revenirea de urgenţă la trupul Patriei-mamă România! Acest lucru trebuie să se întâmple maximum în anul 2018, la împlinirea a 100 de ani de la Actul Unirii din 27 martie 1918, căci pe urmă va fi prea târziu! Redevenind parte integrantă a României, aceste teritorii vor deveni,automat și imediat și parte a NATO, şi parte a UE, cu toate consecinţele de rigoare!

Face un apel în plus către partidele, ONG-urile de orientare naţional-patriotică, către populaţia de bună credinţă, să îmbrăţişeze, fără rezerve, dezideratul de Revenire la trupul Patriei-mamă România şi să-şi aducă aportul la consolidarea forţelor de dreapta prounioniste, să elaboreze o strategie comună pe o platformă redutabiloă unionistă; să se constituie ulterior într-o singură formaţiune social-politică unionistă, în perspectiva viitoarelor alegeri; să-şi manifeste susţinerea Mişcării pentru Constituţia Cetăţenilor din România.

Lansează un apel către personalităţile remarcabile ale societăţii, cu spirit unionist, pentru a organiza un Congres al Elitelor intelectuale din republică, în scopul pregătirii unei Mari Adunări Naţionale cu genericul: În UE şi NATO prin reunirea cu Patria – mamă România!

Cere Consiliului Municipal Chişinău să confere statutul de agora civică  Pieţei Marii Adunări Naţionale, păstrând speranţa că PMAN a fost şi va rămâne un simbol pentru poporul român, iar, prin acest proiect, – deschiderea ”şi mai largă a porţilor”, a ceea ce înseamnă consultarea activă cu cetăţenii, exprimarea democratică.

Cere Primariei Chisinau, Consiliului Municipal sa fie redenumit Bulevardul Moscova in Bulevardul Dumitru Matcovschi.

Consiliul Unirii  
Chisinau, 28 iunie 2013
Comentarii

Lasă un răspuns